El manteniment dels habitatges d’una comunitat de propietaris és un deure. Segons la Llei 18/2007 del Dret a l’habitatge, la conservació i rehabilitació dels immobles és obligatòria, i s’estableix com a molt greu l’incompliment del deure de conservació i rehabilitació, si això comporta un risc per a la seguretat de les persones, amb sancions de fins a 900.000€.

[Tweet “Contacti amb @Ecopime si necessita rehabilitar o fer un manteniment de la seva comunitat.”]

En paral·lel a l’aspecte legal, no mantenir en condicions l’edificació pot comportar-li despeses importants a la seva comunitat:

  • Reparacions extraordinàries que es podien evitar amb un manteniment preventiu
  • Pèrdua de seguretat i funcionament de les instal·lacions
  • Pèrdua de les garanties de les assegurances contractades
  • Envelliment prematur de les instal·lacions i depreciació del valor patrimonial

La solució es diu TÈCNIC DE CAPÇALERA. Disposar d’un tècnic que conegui la situació del seu edifici, perquè l’informi, l’assessori i li solucioni qualsevol problemàtica que pugui tenir la seva propietat li permetrà conservar el seu habitatge en condicions òptimes.

 

Conservació i manteniment d’edificis

Fer un manteniment dels habitatges és imprescindible per a conservar l’estructura i els usos de l’edifici amb les millors condicions possibles, mantenir la seva salut, evitar futures despeses que podien ser evitades, allargar la vida útil de l’edifici i garantir la seguretat i comoditat.

[Tweet “Som els tècnics de capçalera del seu edifici. A @Ecopime l’informem, l’orientem i li aportem solucions.”]

Manteniments preventius.

Els manteniments preventius són de caire periòdic. Contribueixen a anticipar qualsevol problemàtica i garantir la conservació i les bones condicions dels materials i dels elements constructius.

Per exemple, efectuar la inspecció tècnica dels edificis (ITE), per realitzar una radiografia de la situació de l’habitatge, o bé la revisió periòdica de la instal·lació elèctrica de l’edifici, entre d’altres casos.

[Tweet “A @Ecopime som especialistes en arquitectura tècnica i en inspeccions tècniques d’habitatges.”]

Manteniments normatius.

Són aquells manteniments obligatoris per llei, que s’han de fer a través de tècnics especialitzats. És el cas d’edificis de més de 45 anys, on hi trobaríem les ITE, o bé les revisions de gas o de l’ascensor, per exemple.

Manteniments correctius.

Es tracta de reparació de problemes una vegada han succeït, derivats del pas del temps i l’ús de l’edifici. Són actuacions urgents que succeeixen en situacions inesperades, per no haver-se previst la problemàtica.

Normalment tenen un cost important, ja que van acompanyats de defectes col·laterals que podien ser minimitzats amb actuacions preventives. En aquest tipus d’actuacions, es necessita efectuar el projecte tècnic previ al tipus d’obra i disposar de la llicència corresponent.

És el cas de la reparació d’averies, desperfectes en canonades, fuites de gas o aigua, o la reparació d’humitats o filtracions d’aigua.

Eviti qualsevol problema a través del manteniment preventiu del seu habitatge.

Pot ser que també necessiti un tècnic de capçalera per a actuacions de rehabilitació de la seva propietat, com la de façanes o cobertes d’un edifici, o la construcció de rampes per a millorar-ne l’accessibilitat d’un edifici, etc.

►  Disposar d’un equip professional i de confiança al seu servei és imprescindible per garantir total seguretat en la conservació i manteniment del seu habitatge. Contacti amb Ecopime.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA