PROJECTES D'ACTIVITAT

Projectes d'activitat

Realització de projecte d’activitat per ser aprovat per l’ajuntament del municipi, el consell comarcal o la Generalitat de Catalunya.

Obrir un local comercial, una nau industrial, un restaurant, una botiga, un taller, una oficina, entre d’altres, requereix la realització d’un projecte d’activitat previ aprovat per l’ajuntament del municipi, el consell comarcal o la Generalitat de Catalunya, segons el tipus.

Per a dur a terme un projecte d’activitat, seguim la normativa de la Llei 20/2009, de prevenció i control de les activitats (PCAA) dels sectors de:   

Aquesta llei classifica el tipus de projecte d’activitat necessari en cada cas segons el risc que pot tenir sobre les persones, animals i/o medi ambient:

Llicència d’activitat

A Ecopime realitzem l’estudi de la teva futura activitat i generem l’informe necessari per a sol·licitar la llicència d’activitat a dur a terme.

Aquestes activitats habitualment necessiten informes complementaris com en cas de contaminació atmosfèrica i aigües residuals, entre d’altres, per a obtenir l’autorització administrativa per part de la Generalitat de Catalunya.

Alhora és probable que, també requereixi ser acompanyat per un informe de prevenció d’incendis dels bombers de la Generalitat, entre d’altres tipus, i ha de ser autoritzat pel Consell Comarcal.

Hi ha algunes activitats que tenen un impacte sobre les persones, animals i/o medi ambient menor i normalment no és necessari un informe per a la comunicació d’obertura. Si és el cas que una l’activitat està afectada per la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, s’ha d’obtenir un informe favorable dels serveis de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat de Catalunya (SPEIS)

Comunicació d’activitat

Hi ha activitats que no estan contemplades en la Llei 20/2009 que s’han de tramitar d’acord amb la seva classificació de la Llei18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. En la creació d’aquest projecte, justifiquem la normativa d’aplicació per l’activitat ressaltant la importància de les mesures contra incendis i accessibilitat de l’establiment. Un exemple pot ser un centre d’estètica amb micropigmentació o un establiment comercial amb superfície superior a 120m2.

Des d’Ecopime, estudiem el teu projecte i el classifiquem seguint aquesta llei que va marcada segons el tipus d’activitat i superfície que s’utilitza. Realitzem una comunicació prèvia d’aquelles activitats amb un major risc i superfície amb projecte i certificat tècnic, redactat i firmat per un tècnic competent del nostre equip.

Comunicació d’activitat
amb certificat

L’equip d’Ecompime realitzem el certificat tècnic on fem constar l’activitat, compresa dins la Llei 18/2020, a través d’un planell amb la indicació de superfícies i usos de l’establiment. En aquest cas, tramitem les activitats d’espais comercials de menys de 120m2 i especifiquem les dades generals que defineixen l’establiment i la seva distribució.

Deixa'ns acompanyar-te!
SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA