CERTIFICACIÓ OFICIAL D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICIS

Certificació energètica

La certificació energètica dels edificis té com a objectiu promocionar l'eficiència energètica en els edificis i la utilització d’energies renovables per cobrir les seves necessitats d’energia i reduir les emissions de CO2.

Certifiquem l’eficiència energètica d’habitatges i locals comercials perquè puguis tramitar la venda o lloguer de l’immoble.

En cas de venda:

En el cas de la venda, aquest certificat d’eficiència energètica és necessari per a l’escriptura del pis o casa davant de notari i, en el cas del lloguer, per a dipositar la fiança a l’incasòl.

Aquesta certificació és necessària també per a edificis terciaris en el cas de tramitar ajudes per a la rehabilitació energètica i possibles deduccions fiscals en la millora de l’eficiència energètica de l’immoble.

El document certificat té una validesa de 10 anys i que, passat aquest temps, si s’ha realitzat alguna intervenció de millora a l’immoble, serà necessari renovar-lo.

L’ICAEN, Insitut Català de l’Energia de la Generalitat de Catalunya, és l’organisme encarregat de revisar i elaborar l’etiqueta del certificat que estarà a disponible al cercador de certificats d’eficiència energètica d’edificis.

INFORMACIÓ D'INTERÈS:

ICAEN
Institut Català de l’Energia de la Generalitat de Catalunya

PROCEDIMENT PER LA CERTIFICACIÓ D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Reial Decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

Necessites un certificat d'eficiència energètica?
SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA