En què consisteix la ITE?

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar el seu estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.
En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

És d'obligat compliment per a edificis a partir dels 45 anys des de la seva construcció. A partir de la primera inspecció, amb motiu de la seva longevitat, s'ha de realitzar una ITE cada 10 anys (Catalunya).

Un cop obtingut l’informe tècnic, s’ha de sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici.

Inspeccio Tecnica Edifici Ecopime
Inspeccio-tecnica-edifici-ecopime
Inspeccio-tecnica-edifici-ecopime3
Inspeccio-tecnica-edifici-ecopime2

Truqui ara!
93 173 70 13

o ompli el formulari

El seu edifici té més de 40 anys?

Li donem algunes raons per dur a terme la inspecció tècnica de l’edifici

Edificis subjectes a una ITE

És d’obligat compliment la Inspecció Tècnica dels següents edificis:

 • Edificis amb una antiguitat igual o superior a 45 anys (Catalunya)
 • Si es vol acollir a subvencions públiques que fomenten la rehabilitació i accessibilitat dels edificis.
 • Els edificis unifamiliars, excepte aquells que tinguin cèdula d’habitabilitat vigent fins a la seva caducitat.

No estan obligats els titulars d’edificis unifamiliars en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via púbica, zones d’ús públic o finques adjacents.

Raó de ser de la ITE

Les raons que fan que la ITE sigui un instrument necessari, es destaquen les següents:

 • Evitar situacions de risc.
 • Estalviar diners.
 • Conscienciar la ciutadania respecte al manteniment dels edificis.

Realitzar inspeccions periòdiques en els edificis evita que es produeixin situacions de risc, en detectar lesions de forma precoç. La majoria dels casos on es detecta una lesió greu o es produeix una emergència a nivell estructural, s’hagués pogut evitar realitzant inspeccions periòdiques.

Igual que en el camp de la medicina es pot considerar que, en general i de forma simplificada, guarir un malalt és car mentre que prevenir la malaltia resulta més econòmic. En el camp de la construcció es pot considerar anàlogament que, en general, rehabilitar un edifici és car mentre que prevenir la rehabilitació és més econòmic.
Com diu el refrany; És millor prevenir que curar.

Hi ha una cultura de manteniment en altres àmbits de la vida, com el clàssic exemple del cotxe (ITV), o sobre la salut d’un mateix. La gent en general és conscient que és recomanable fer-se revisions mèdiques amb certa periodicitat encara que s’estigui aparentment sa.

Els edificis no són per a tota la vida
si no hi ha un manteniment adequat.

EL NOSTRE VALOR ES EL NOSTRE EQUIP!

 • Serietat i experiència amb tots els tràmits de llicències.
 • Agilitat en la resposta i la tramitació d’expedients.
 • Servei a mida de cada client.
 • Gestionem de manera integral tot el procés.
 • Pressupost competitiu i tancat.
 • Equip professional format per tècnics competents en tots els àmbits.

Necessita un arquitecte tècnic?

Truqui ara al telèfon 93 173 70 13 ! o