Quasi el 75% dels edificis necessiten millorar l’accessibilitat, segons dades del Consell General de Col·legis i Administradors de Finques d’Espanya (CGCAFE). Aquesta xifra presenta un gran repte per a la societat, doncs cal impulsar l’habitatge digne sobretot en plena situació d’envelliment de la població, franja que acostuma a viure en edificis antics, obsolets i sense ascensor.

[Tweet ““Quasi el 75% dels edificis necessiten millorar l’accessibilitat”, segons el @CgcafeAaff”]

Legislació sobre l’accessibilitat dels habitatges

La llei sobre rehabilitació, regeneració i renovació urbana (Llei 8/2013, de 26 de juny), que reforça el Real Decret Legislatiu 1/2013 sobre l’accessibilitat dels edificis residencials i públics, estableix que és obligatori que els edificis tinguin els accessos preparats per a discapacitats.

En aquest sentit, la llei també esmenta que els edificis d’habitatges col·lectius, amb més de 50 anys, han de comptar amb l’Informe d’Avaluació d’Edificis (IAE). Aquest informe estableix una avaluació de la conservació dels edificis, una valoració de les seves condicions d’accessibilitat i la certificació d’eficiència energètica de l’edifici. Pel que fa a la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), és obligatòria pels propietaris d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars, podent ser destinats a altres usos diferents del residencial.

[Tweet “Contacti amb @Ecopime si necessita saber com complir amb la legislació vigent.”]

Solucions d’accessibilitat als edificis

Hi ha moltes opcions de millora de l’accessibilitat als habitatges, depenent de les necessitats dels usuaris i de les característiques d’aquest. A part de la redistribució general dels espais, també existeixen solucions per a la millora de la mobilitat (com les rampes, les plataformes salvaescales o els ascensors) i de la comunicació (com les senyals lluminoses, els telèfons o els videoporters).

Tal com dèiem a l’article 4 motius per a rehabilitar un edifici, sovint els edificis antics no tenen en compte aspectes com l’accés de les persones amb mobilitat reduïda, de manera que les obres per a dur-ne a terme les millores necessitaran de permisos que caldrà complir. Comptar amb un equip especialitzat que l’assessori és essencial per no tenir cap problema i poder gestionar a la perfecció les millores en el seu edifici.

[Tweet “A @Ecopime estudiem la millor solució per a fer el seu habitatge accessible.”]

Contacti amb Ecopime si necessita millorar condicions d’accessibilitat del seu edifici per a persones amb discapacitat, mobilitat reduïda i gent gran.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA