Permisos Necessaris Per A Efectuar Obres A La Llar

Permisos necessaris per efectuar obres a la llar

Ha de fer obres a la seva llar? Si ha pensat en realitzar canvis al seu habitatge, cal que planifiqui les actuacions que necessita dur a terme per saber si li caldrà disposar de permisos d’obra i llicències d’activitat.

Els permisos d’obra depenen dels Ajuntaments dels municipis en qüestió i, en funció del tipus de llicència que necessiti, se li exigirà un tipus de documentació i preu en concret. Comptar amb assessorament especialitzat és imprescindible per assegurar que la seva actuació no tindrà cap entrebanc.

Nova distribució de la llar

El tipus de distribució que vulguem fer a la nostra llar determinarà el tipus de llicència que hem de sol·licitar, així com el tipus d’obra que hem de dur a terme, sigui major o menor.

És el cas d’afegir o treure una paret sense afectar l’estructura de l’edifici, on n’hi hauria prou amb un permís d’obres menors, i per tant caldria disposar del projecte d’obres.

Si l’estructura de l’edifici es veu afectada, s’exigeixen tràmits d’obres majors; així com si l’actuació requereix un contenidor de runa, que necessitarà altres permisos.

Canvi d’ús de local a habitatge

En funció de la normativa urbanística del municipi, un terreny podrà tenir uns usos o uns altres. En aquest cas, el titular de la finca caldrà que demani una llicència d’obres majors, que exigirà un projecte d’obra.

L’habitatge cal que compleixi amb la normativa urbanística i els requisits mínims d’habitabilitat i seguretat. Per a que compleixi les condicions d’habitatge, l’edifici ha de comptar amb una habitació d’estància, menjador, cuina, dormitori i lavabo; i la seva superfície útil ha de ser superior a 38 m2.

Comptar amb assessorament especialitzat és imprescindible per assegurar que la seva actuació no tindrà cap entrebanc.

Renovar acabats de la llar

Si les actuacions per a renovar els acabats d’un edifici no necessiten utilitzar mitjans auxiliars, podem fer els canvis per compte propi. Pintar una habitació, per exemple, no exigeix demanar consentiment, però pintar una façana sí que necessita disposar de permisos d’obra menor.

A Ecopime som experts en obres menors i majors, així com les llicències corresponents. Per la seva seguretat i confiança a l’hora d’efectuar obres a la seva llar, contacti amb un equip professional que l’assessori sobre els diferents tràmits que el seu cas necessita.

Compartir