SERVEIS TÈCNICS INTEGRALS EN ENGINYERIA DE PROJECTES

Serveis d'enginyeria

Projectes d'enginyeria i certificacions

Gestionem el disseny, la realització i l’execució del teu projecte d’obra o activitat​

T’acompanyem en tot el procediment tècnic, legal i administratiu oferint-te tota la nostra experiència i trajectòria, com també les certificacions tècniques que necessites per fer realitat el teu projecte.

PROJECTES D'ACTIVITAT

Enginyeria especialitzada en llicències d’activitat, comunicació d’activitat i amb projecte i certificat tècnic i comunicació d’activitat amb certificat tècnic.

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

Tramitació de certificats d’eficiència energètica per a habitatges, locals, empreses i edificis terciaris.

ENERGIES RENOVABLES

Disseny i execució de projectes per a l’autoconsum energètic, d’energies solars fotovoltaiques, solar tèrmica i aerotèrmia.

PROJECTES D'OBRA I INSTAL·LACIONS

Disseny i redacció de projectes d’obra i instal·lacions, especialitzats en projectes executius, dimensionat i legalització d’instal·lacions.

ARQUITECTURA TÈCNICA

Arquitectes tècnics i aparelladors per a tramitacions de cèdules d’habitabilitat, certificacions de superfícies i informes tècnics d’arquitectura.

Visió global del teu projecte tècnic, des de l’experiència i la proximitat

Som especialistes en direcció i legalització tècnica i administrativa de noves activitats de negoci i instal·lacions.

Serveis d’enginyeria i arquitectura adaptats al teu projecte

Com a consultoria tècnica, disposem d’un equip de professionals de tots els sectors relacionats amb l’arquitectura i l’enginyeria que ens permet tenir una visió àmplia per a oferir la millor solució als nostres clients.

SERVEIS A EMPRENEDORS

SERVEIS A PARTICULARS

SERVEIS A PIMES (empreses)

SERVEIS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Gestionem el disseny, la realització i l’execució del teu projecte d’obra o activitat​

T’acompanyem en tot el procediment tècnic, legal i administratiu oferint-te tota la nostra experiència i trajectòria, com també les certificacions tècniques que necessites per fer realitat el teu projecte.

Deixa'ns acompanyar-te!
SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA