Arriben les festes de Nadal, una de les èpoques amb despeses més importants de l’any, per les celebracions i àpats en família, els regals i les baixes temperatures, que provoquen una important pujada de les factures de llum i gas, per escalfar la llar i estar còmodes a casa.

A l’hivern és quan ens adonem que la nostra llar no està correctament aïllada, ja que notem les petites corrents d’aire fred a les portes i finestres, i l’escalfor de la calefacció no es manté quan l’aturem.

Aïllar la seva llar del fred a través de la rehabilitació li permetrà estalvi energètic i millorar el seu benestar.

El principal problema dels edificis és la pèrdua d’energia, que provoca que augmenti la despesa de llum o gas. Fer canvis per aïllar el seu habitatge del fred no requereix d’una gran inversió, ja que amb petites modificacions podem evitar aquestes fuites. A més, les despeses energètiques es poden reduir a través de mesures de rehabilitació per a millorar energèticament la seva llar.

[Tweet “Sap que la pèrdua d’energia dels habitatges provoca un augment de despesa energètica?”]

Rehabilitació per a estalviar energia

És essencial que els edificis estiguin aïllats per conservar l’energia de la llar. En casos d’habitatges antics, es pot aconseguir amb la instal·lació de sistemes de paraments,  introduint un extradossat o injectant aïllament a les càmeres d’aire que es troben a les construccions de les façanes (construïdes a partir dels anys 60).

Les accions de millora de la llar que considerin la rehabilitació energètica disminueixen la despesa energètica.

Existeixen molts materials que permeten l’aïllament, així com també pintures tèrmiques, aïllaments reflectants per a evitar la fuita d’energia dels radiadors per la paret, etc.

Quasi un 25% de l’energia de la llar s’escapa a través de les parets i les façanes, però també a través del terra i les teulades. És important revisar els materials de l’entaulat, construir sistemes com els fals sostres o els extradossats, i aplicar materials aïllants.

[Tweet “Contacti amb @Ecopime si ha pensat en rehabilitar el seu edifici per millorar-lo en eficiència energètica.”]

Amb l’aïllament, la centralització de sistemes i la implementació d’energies renovables podem millorar fins a un 40% de la demanda energètica.

 

Aspectes per a millorar lestalvi energètic

CALEFACCIÓ

Quasi la meitat de la despesa energètica d’una llar a l’hivern és per la calefacció.

[Tweet “Contacti amb @Ecopime si vol aconseguir confort, estalvi i sostenibilitat a la seva llar.”]

L’aïllament tèrmic de l’edifici és essencial per a l’eficiència energètica, per estar calents a l’hivern i frescos a l’estiu. Amb sistemes com el doble vidre, les làmines tèrmiques a les finestres o la doble finestra, se’ns permet evitar les fuites de calor.

Aïllar les portes i finestres, per tapar escletxes i reduir la infiltració d’aire, sobretot als tambors de les persianes, ens permet optimitzar energia i poder estalviar fins a un 40% de la calefacció a l’hivern. També ho permet comptar amb sistemes eficients i que permetin racionalitzar el consum energètic.

[Tweet “Estalviï fins a un 40% de la calefacció optimitzant l’energia del seu habitatge.”]

AIGUA CALENTA

Evitar fuites d’aigua i degotejos de les aixetes pot implicar perdre fins a 100 litres d’aigua al mes. Instal·lar airejadors a les aixetes, per exemple, pot provocar sensació que el cabal d’aigua sigui el mateix, però reduir el consum i alhora l’energia per escalfar-la.

Sap que una reforma exprés de l’habitatge ens ajudaria a estalviar entre 300 i 650 € anuals en factures energètiques?

IL·LUMINACIÓ

Els fluorescents gasten molta energia, sobretot a l’hora d’encendre’s, de manera que quan s’encenen, és important no apagar-los i tornar-los a encendre ràpidament. També és millor substituir les bombetes incandescents per bombetes de baix consum.

A més, distribuir l’edifici tenint en compte l’aprofitament de la llum natural és essencial per aprofitar l’energia natural.

[Tweet “Gestioni l’energia de la seva llar de manera eficient, per a estalviar a la factura de llum i gas.”]

L’estalvi energètic, a més d’aportar-nos un estalvi econòmic, ens permet un consum responsable d’energia per tenir cura del medi ambient. Contacti amb Ecopime si vol repensar la seva llar per a fer-la més eficient.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA