La Inspecció Tècnica d’un Edifici és obligatòria cada 10 anys per a habitatges que superen els 45 anys. Es tracta d’una inspecció que ha de passar l’edifici per tal de certificar que compta amb les condicions d’habitabilitat, és a dir, que els propietaris de l’immoble compleixen amb el seu deure de conservació i rehabilitació; així com corroborar la seguretat de les persones que hi habiten i del propi edifici.

[Tweet “De la mateixa manera que els cotxes han de passar la ITV, el seu edifici ho ha de fer amb la ITE.”]

Quan cal realitzar la ITE?

En el moment que un habitatge compleix els 45 anys d’antiguitat, cal que se sotmeti a la inspecció tècnica. Per tal de determinar del cert que l’edifici ha de fer la ITE, es pot prendre com a data d’antiguitat la que consta en el cadastre.

Només cal que facin la inspecció els edificis unifamiliars o plurifamiliars, o sigui els que el seu ús sigui d’habitatge, malgrat puguin tenir alhora altres usos diferents al residencial.

[Tweet “Si no sap quants anys té el seu edifici, pot corroborar-ho consultant-ho al cadastre.”]

Què cal fer per realitzar la ITE?

Malgrat sotmetre l’edifici a valoració el pugui espantar, cal que tingui en compte que, a part de ser obligatori, el bon estat de l’edifici pot prevenir mals futurs, així com també contribuir en aspectes com l’estalvi i l’eficiència energètica.

Els passos que cal seguir per realitzar la ITE són els següents:

  1. Contactar amb un tècnic de confiança. Les persones capacitades per a gestionar la Inspecció Tècnica de l’Edifici han d’estar acreditades com a arquitectes, aparelladors o enginyers d’edificis.
  2. Visita i inspecció de l’edifici per part del tècnic.
  3. Qualificació de l’edifici per part del tècnic, que determinarà les condicions de l’immoble segons: deficiències molt greus, greus, importants, lleus o sense deficiència. En cas de tenir algun tipus de deficiència important o superior a aquesta, caldrà elaborar un projecte de rehabilitació.
  4. Aconseguir el certificat d’aptitud. Que li serà atorgat pel tècnic que hagi realitzat la inspecció.

[Tweet “A @Ecopime som especialistes en arquitectura tècnica i en inspeccions tècniques d’habitatges.”]

Contacti amb Ecopime per tal de fer la Inspecció Tècnica del seu Edifici (ITE) amb total seguretat i confiança. Som especialistes en arquitectura tècnica i en inspeccions tècniques d’habitatges.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA