Inspecció Tècnica

Què és i com he de fer la Inspecció Tècnica del meu Edifici (ITE)?

La Inspecció Tècnica d’un Edifici és obligatòria cada 10 anys per a habitatges que superen els 45 anys. Es tracta d’una inspecció que ha de passar l’edifici per tal de certificar que compta amb les condicions d’habitabilitat, és a dir, que els propietaris de l’immoble compleixen amb el seu deure de conservació i rehabilitació; així com corroborar la seguretat de les persones que hi habiten i del propi edifici.

Quan cal realitzar la ITE?

En el moment que un habitatge compleix els 45 anys d’antiguitat, cal que se sotmeti a la inspecció tècnica. Per tal de determinar del cert que l’edifici ha de fer la ITE, es pot prendre com a data d’antiguitat la que consta en el cadastre.

Només cal que facin la inspecció els edificis unifamiliars o plurifamiliars, o sigui els que el seu ús sigui d’habitatge, malgrat puguin tenir alhora altres usos diferents al residencial.

Què cal fer per realitzar la ITE?

Malgrat sotmetre l’edifici a valoració el pugui espantar, cal que tingui en compte que, a part de ser obligatori, el bon estat de l’edifici pot prevenir mals futurs, així com també contribuir en aspectes com l’estalvi i l’eficiència energètica.

Els passos que cal seguir per realitzar la ITE són els següents:

  1. Contactar amb un tècnic de confiança. Les persones capacitades per a gestionar la Inspecció Tècnica de l’Edifici han d’estar acreditades com a arquitectes, aparelladors o enginyers d’edificis.
  2. Visita i inspecció de l’edifici per part del tècnic.
  3. Qualificació de l’edifici per part del tècnic, que determinarà les condicions de l’immoble segons: deficiències molt greus, greus, importants, lleus o sense deficiència. En cas de tenir algun tipus de deficiència important o superior a aquesta, caldrà elaborar un projecte de rehabilitació.
  4. Aconseguir el certificat d’aptitud. Que li serà atorgat pel tècnic que hagi realitzat la inspecció.

Contacti amb Ecopime per tal de fer la Inspecció Tècnica del seu Edifici (ITE) amb total seguretat i confiança. Som especialistes en arquitectura tècnica i en inspeccions tècniques d’habitatges.

Compartir