Conservar un edifici en condicions de seguretat, salubritat, realitzant les tasques pertinents de conservació i rehabilitació, segons la legislació, és responsabilitat de la persona propietària de l’edifici.

Per garantir el seu compliment, la pròpia legalització va establir una eina d’inspecció periòdica, que determinés les tasques de conservació i rehabilitació escaients: l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE). Aquest serveix com a informe per a les inspeccions dutes a terme des dels Ajuntaments, els quals poden procedir a la sanció a edificis que no compleixin les condicions.

[Tweet “Necessita elaborar un Informe d’Inspecció Tècnica del seu Edifici? Contacti amb @Ecopime.”]

Sap per quins motius pot necessitar rehabilitar el seu edifici?

  • Millora de la seguretat d’una construcció

Els edificis antics sovint pateixen problemes de deteriorament, com ara façanes amb risc de despreniment, problemes amb les bigues i pilars, parets amb esquerdes i envellides, entre d’altres. Són problemes que poden perjudicar seriosament la seguretat de l’edifici, i que resoldre’ls és senzill si es preveu el problema i s’actua anticipant-lo.

Les tasques de rehabilitació depenen de cada peculiaritat de l’edifici, però una bona inspecció de l’edifici a través d’un equip professional pot preveure totes les actuacions necessàries.

  • Reforma de les instal·lacions

Sovint els edificis antics no compten amb l’aïllament oportú, o simplement no en disposen, i les instal·lacions són obsoletes, fet que provoca que els habitatges no siguin sostenibles. En aquest aspecte, pot ser que si el seu edifici és antic, necessiti renovar els sistemes de distribució i recollida d’energia o de fluids, donat el pas dels anys.

[Tweet “Sabia que una bona inspecció el pot anticipar a qualsevol problema de l’edifici? Contacti amb @Ecopime.”]

  • Millora de l’accessibilitat de l’edifici

L’accessibilitat dels edificis no és aliena al pas del temps. En aquest aspecte, els camins, els ascensors, les escales, els passadissos, i totes les vies d’accés de l’edificació, es poden veure afectades pel seu ús i pel pas del temps.

També és molt important considerar que sovint els edificis antics no tenen en compte aspectes com l’accés de les persones amb mobilitat reduïda, i aquesta, entre d’altres exigències, són aspectes de qualitat que els edificis han de disposar per tal de complir amb els requisits bàsics del Codi Tècnic d’Edificació, i així respondre amb la demanda de qualitat actual.

  • Millora de l’eficiència energètica

La rehabilitació energètica dels edificis és una necessitat, ja que alhora contribueix a fomentar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables a l’edifici.

A l’hora d’elaborar el projecte de legalització cal disposar d’un bon assessorament tècnic en la instal·lació elèctrica del local.

ITE, per certificar l’aptitud de l’edifici i determinar-ne la rehabilitació

L’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici és l’informe responsable de certificar l’aptitud de l’habitatge. Es tracta d’un certificat, elaborat i signat per un tècnic competent, que acredita les possibles deficiències que pugui tenir en una escala que va de l’absència a l’estat molt greu de l’immoble, així com també les accions que s’hi han de dur a terme per a ser apte, si fos el cas.

[Tweet “Contacta amb assessorament professional i de confiança. Parlem? @Ecopime.”]

L’assessorem i gestionem la rehabilitació del seu edifici

Si busca un estudi d’arquitectura que l’assessori en tot el projecte, a Ecopime li oferim un servei personalitzat i especialitzat en rehabilitació,  ITE i certificats d’aptitud. La nostra experiència li permetrà una gestió segura i amb total seguretat.

► Contacti amb Ecopime si ha pensat rehabilitar un edifici.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA