Tots els edificis, siguin habitatges o no, tenen una vida útil més o menys llarga en funció de la qualitat dels seus materials, la resistència als diferents agents que conviuen, i el desgast i la inestabilitat que pateixin.

[Tweet “Els edificis tenen una vida útil. Rehabilitar-los garanteix seguretat.”]

Motius per a rehabilitar un edifici

Hi ha varis motius pels quals tenir cura i mantenir un edifici és essencial. Hem fet un recull dels més importants, que són:

 • Superar la ITE. Tal com dèiem a l’article sobre Què és i com he de fer la Inspecció Tècnica del meu Edifici, els edificis que superen els 45 anys, cada 10 anys han de realitzar la ITE, per certificar les condicions d’habitabilitat. Tenir la conservació i rehabilitació de l’edifici a l’ordre del dia és essencial per llei.

Sap quants anys té el seu edifici? Truqui’ns i en 10 minuts l’informem si el seu edifici té més de 45 anys, si té cèdula d’habitabilitat o certificat energètic, etc. i perquè li serveix.

 • Solucionar irregularitats. Rehabilitar un edifici ens permetrà alhora detectar solucions a problemes de l’edifici, ja sigui per deteriorament o per despreniment de materials amb el pas del temps.
 • Seguretat. Reforçar i garantir l’estabilitat de l’immoble per a les persones i per la vida útil de l’edifici.
 • Accessibilitat. Garantir l’accessibilitat de l’edifici, tenint en compte que les edificacions antigues solen ser obsoletes, sobretot per a persones amb discapacitat, mobilitat reduïda i gent gran.
 • Eficiència energètica. Rehabilitació per a l’estalvi energètic a partir de sistemes més moderns i que gastin menys.

[Tweet “Ha pensat en rehabilitar el seu edifici? Contacti amb @Ecopime.”]

Fases de la rehabilitació

Si ha pensat en rehabilitar un edifici, cal que sàpiga els passos que haurà de dur a terme per fer-ho possible:

 1. Contractació d’un tècnic col·legiat. Cal que contacti amb una empresa especialitzada en rehabilitació d’edifici que l’assessori sobre l’estat de l’edifici i els aspectes a rehabilitar.
 2. Avaluació i diagnòstic de l’edifici. L’empresa serà l’encarregada d’analitzar i diagnosticar les condicions de l’edifici, i establir les actuacions a dur a terme d’acord amb la normativa.
 3. Projecte tècnic. Proposta tècnica per a rehabilitar l’edifici, on s’especifiquen les solucions i les actuacions a dur a terme.
 4. Pressupost i tràmits. Pressupost específic de l’import total del cost de rehabilitació, on s’inclou el cost de l’empresa tècnica. Després d’acceptar el pressupost caldrà sol·licitar la llicència municipal.
 5. Execució de l’obra. Inici de l’obra; en funció de les actuacions a dur a terme, caldrà instal·lar els sistemes de seguretat oportuns.
 6. Finalització i certificat final d’obra. Document signat per un arquitecte on hi consta les actuacions dutes a terme, el pressupost, la data d’inici i fi de l’obra, entre d’altres.

[Tweet “Per rehabilitar un edifici cal que contacti amb un equip professional i de confiança.”]

Si ha pensat en iniciar un projecte de rehabilitació d’un edifici, cal que es posi en contacte amb un equip professional i de confiança. A Ecopime som especialistes en rehabilitació d’edificis.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA