El passat divendres 7 de juny la Generalitat de Catalunya va publicar la convocatòria de concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2019.

Aquestes subvencions tenen com a objectiu rehabilitar els elements comuns dels edificis residencials, per tal de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació i la millora de la seguretat d’utilització, així com l’accessibilitat.

 

Com aconseguir l’ajut econòmic per a la rehabilitació d’habitatges?

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga un import total de 8.400.000 euros per fomentar la rehabilitació d’edificis, com a actuació prioritària de la Generalitat i ens locals per tal de garantir el dret a un habitatge digne i adequat.

A Ecopime l’assessorem i l’acompanyem en tot el procés de sol·licitud de la subvenció per a rehabilitar el seu edifici.

No es poden acollir a la convocatòria les actuacions de rehabilitació d’edificis residencials de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, les ajudes de les quals ja es regeixen a convocatòries aprovades pels consorcis d’habitatge respectius. A més, les sol·licituds de subvenció no poden haver-se iniciat abans de la publicació de la convocatòria, ni poden haver finalitzat abans de l’1 de gener de 2019.

[Tweet “Vol saber el que necessita per a sol·licitar ajut per a la rehabilitació del seu habitatge? Contacti amb @Ecopime.”]

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de setembre de 2019, inclòs. Per tal de conèixer tota la documentació juridicoadministrativa i tècnica que s’ha d’aportar al procediment, consultar les bases publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels edificis

La millora de l’aïllament tèrmic i l’eficiència energètica dels edificis, a la coberta o a la façana, és una actuació de manteniment bàsica, i en el cas d’habitatges construïts abans de l’any 80 és essencial, doncs no compten amb cap tipus de seguretat tèrmica a les façanes.

[Tweet “Contacti amb @Ecopime si ha pensat en rehabilitar el seu edifici per millorar-ne l’eficiència energètica.”]

Ja sigui a l’estiu amb la calor o a l’hivern amb el fred, un bon aïllament tèrmic als murs exteriors, al terra, als envans, als coberts i als buits de l’estructura de l’edifici, permet millorar la resistència de tots els materials a la temperatura de l’exterior.

Estalviï energèticament i millori el seu benestar aïllant la seva llar de la calor i el fred exterior.

 

Obres de conservació i millora de la seguretat i accessibilitat d’un edifici

Hi ha moltes opcions de millora de l’accessibilitat als habitatges, depenent de les necessitats dels usuaris i de les característiques d’aquest. El que és essencial és que compleixin amb els requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i accessibilitat universal.

[Tweet “Necessita efectuar obres de millora d’accessibilitat al seu habitatge? Contacti amb @Ecopime.”]

En aquest cas, per tal de millorar la vida quotidiana de les persones amb discapacitat, mobilitat reduïda i gent gran, les obres d’accessibilitat contemplen la incorporació d’elements com passamans, complir amb una amplada mínima, combatre desnivells i obstacles, la instal·lació de rampes, plataformes elevadores, ascensors, etc.

Ecopime som el seu equip especialitzat de confiança per assessorar-lo en les obres de millora del seu edifici, i tot els permisos que necessita.

Vol acollir-se a les subvencions per a la rehabilitació d’edificis residencials? Contacti amb Ecopime per informar-se’n i preparar tot el material que necessita.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA