Subvencions Per A La Rehabilitació D’edificis Residencials A Catalunya

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis residencials a Catalunya

El passat divendres 7 de juny la Generalitat de Catalunya va publicar la convocatòria de concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2019.

Aquestes subvencions tenen com a objectiu rehabilitar els elements comuns dels edificis residencials, per tal de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació i la millora de la seguretat d’utilització, així com l’accessibilitat.

 

Com aconseguir l’ajut econòmic per a la rehabilitació d’habitatges?

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya atorga un import total de 8.400.000 euros per fomentar la rehabilitació d’edificis, com a actuació prioritària de la Generalitat i ens locals per tal de garantir el dret a un habitatge digne i adequat.

A Ecopime l’assessorem i l’acompanyem en tot el procés de sol·licitud de la subvenció per a rehabilitar el seu edifici.

No es poden acollir a la convocatòria les actuacions de rehabilitació d’edificis residencials de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, les ajudes de les quals ja es regeixen a convocatòries aprovades pels consorcis d’habitatge respectius. A més, les sol·licituds de subvenció no poden haver-se iniciat abans de la publicació de la convocatòria, ni poden haver finalitzat abans de l’1 de gener de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de setembre de 2019, inclòs. Per tal de conèixer tota la documentació juridicoadministrativa i tècnica que s’ha d’aportar al procediment, consultar les bases publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat dels edificis

La millora de l’aïllament tèrmic i l’eficiència energètica dels edificis, a la coberta o a la façana, és una actuació de manteniment bàsica, i en el cas d’habitatges construïts abans de l’any 80 és essencial, doncs no compten amb cap tipus de seguretat tèrmica a les façanes.

Ja sigui a l’estiu amb la calor o a l’hivern amb el fred, un bon aïllament tèrmic als murs exteriors, al terra, als envans, als coberts i als buits de l’estructura de l’edifici, permet millorar la resistència de tots els materials a la temperatura de l’exterior.

Estalviï energèticament i millori el seu benestar aïllant la seva llar de la calor i el fred exterior.

 

Obres de conservació i millora de la seguretat i accessibilitat d’un edifici

Hi ha moltes opcions de millora de l’accessibilitat als habitatges, depenent de les necessitats dels usuaris i de les característiques d’aquest. El que és essencial és que compleixin amb els requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i accessibilitat universal.

En aquest cas, per tal de millorar la vida quotidiana de les persones amb discapacitat, mobilitat reduïda i gent gran, les obres d’accessibilitat contemplen la incorporació d’elements com passamans, complir amb una amplada mínima, combatre desnivells i obstacles, la instal·lació de rampes, plataformes elevadores, ascensors, etc.

Ecopime som el seu equip especialitzat de confiança per assessorar-lo en les obres de millora del seu edifici, i tot els permisos que necessita.

Vol acollir-se a les subvencions per a la rehabilitació d’edificis residencials? Contacti amb Ecopime per informar-se’n i preparar tot el material que necessita.

Compartir