Per tal de crear unes oficines privades a Igualada, l’equip d’Ecopime vam ser l’empresa responsable de la redacció del projecte d’obres d’adequació de l’interior del local, el projecte de comunicació prèvia d’activitat, el projecte d’instal·lació elèctrica de baixa tensió, el projecte de legalització de les noves instal·lacions, i d’efectuar la coordinació en el pla de seguretat i salut de l’obra.

[Tweet “Necessita una llicència d’obertura per la seva nova oficina? Contacti amb @Ecopime.”]

A l’hora d’adquirir un local per dur-hi a terme una activitat privada, cal saber si aquest té llicència o no. En cas que l’ús inicial es continuï desenvolupant i no s’hi realitzin reformes, només caldrà efectuar un canvi de titularitat de la llicència anterior.

En el cas del local igualadí, aquest va requerir d’una llicència d’obertura nova, i un projecte d’obres d’adequació, de manera que també calia crear el projecte de llicència d’activitat.

 

Projecte d’obres per a l’adequació d’un local privat

Des d’Ecopime vam redactar el projecte com a memòria per a determinar tot el que calia realitzar al local. El projecte d’obres, tal i com indica el Real Decret 2512/1977, de 17 de juny, és necessari per poder obtenir la llicència municipal i el visat urbanístic.

A part de ser el full de ruta de les actuacions a efectuar, també implica estudiar el compliment de la normativa municipal, i el Codi Tècnic d’Edificació CTE.

[Tweet “Vols obrir un despatx, un estudi o un local destinat a oficines? Contacta’ns!”]

 

Comunicació prèvia d’activitat

L’equip d’Ecopime ens vam encarregar d’efectuar tot el procés de comunicació prèvia d’activitat a l’administració local, així com també el projecte d’obres, per tal que aquesta autoritzés la seva realització.

A Ecopime ens encarreguem de tot el procés per fer possible el seu projecte.

Qualsevol activitat econòmica, empresarial, professional, industrial o comercial cal que tramiti aquest tipus de comunicació, en la qual, a part de la documentació tècnica, també es presenta la data d’inici de l’activitat i l’imprès normalitzat CP-001.

 

Projecte d’instal·lació elèctrica

El projecte elèctric és imprescindible a l’hora de realitzar una instal·lació elèctrica, i ha de ser realitzat per una empresa competent, com Ecopime.

Per fer possible la instal·lació elèctrica de les noves oficines privades d’Igualada, des d’Ecopime vam efectuar tots els tràmits obligatoris i vam redactar el projecte de legalització, adequant-lo a l’establert al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent.

[Tweet “Legalitzar una instal·lació elèctrica és essencial per verificar que es compleix amb la normativa.”]

 

A l’hora d’obrir un negoci, disposar d’un equip professional és essencial per tal de garantir-li total seguretat i confiança. Contacti amb Ecopime i l’assessorem en tot el procés d’obertura.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA