Estem al costat de les PIME’s en tots els aspectes tècnics que puguin requerir per al seu negoci

Assessorament tècnic extern d’enginyeria

  • Empreses que necessiten d’un gavinet tècnic per assessor-los en diversos àmbits de la seva activitat (valorar inversions, optimització i control de la producció, legalitzacions, informes i peritatges, etc.)

Elaboració de Plans d’Autoprotecció per la seva empresa

  • Quan la seva empresa estigui inclosa en la classificació del Decret corresponent

Projectes per l’ampliació d’activitats (ampliacions d’indústries, ampliacions d’activitats de restauració, etc.)

  • Quan es desitja ampliar el negoci, es requerirà d’una tramitació ambiental considerant les noves superfícies i tipologia d’activitats que s’hi desenvolupen
  • Oferim el servei d’acompanyament i assessorament amb tot el procés davant dels organismes públics corresponents

Projectes d’obra menor i major per la reforma i construcció d’edificis industrials

  • Empreses que necessiten ampliar la seva capacitat productiva
  • Empreses que volen renovar les seves instal·lacions i necessiten d’una intervenció de modifació en la configuració i distribució interior i/o exterior de l’edifici al qual estan instal·lades
  • Instal·lació i/o modificació de rètols corporatius

Projectes de legalització de noves i ampliacions d’instal·lacions

  • Empreses que amplien la seva capacitat productiva i, en conseqüència modifiquen les instal·lacions existents. Sempre caldrà valorar quina activitat i conèixer els detalls de la instal·lació (està legalitzada? la seva potència? el tipus d’activitat?)
Veure algun dels nostres treballs
Comunicació prèvia d'activitat de taller de reparació mecànica a Calaf
Comunicació prèvia d'activitat de taller de reparació mecànica a Calaf
Pla d'autoprotecció del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia
Pla d'autoprotecció del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia
Tramitació idoneïtat Tècnica de les obres menors i comunicació prèvia de l'activitat professional d'impremta a Barcelona
Tramitació idoneïtat Tècnica de les obres menors i comunicació prèvia de l'activitat professional d'impremta a Barcelona
Legalització de la instal·lació elèctrica de local comercial Munich a La Roca Village
Legalització de la instal·lació elèctrica de local comercial Munich a La Roca Village