Vol obrir un local comercial? Ha pensat en emprendre un negoci? Iniciar un negoci implica complir uns requisits legals i disposar d’una sèrie de permisos en funció de l’activitat i del tipus d’establiment. En tot el procés, necessitarà professionals de diferents àmbits, com ara un arquitecte o enginyer tècnic certificat, per a dur a terme tot el projecte d’adequació del local, les obres que necessiti efectuar, entre d’altres qüestions, com pot ser la legalització de la instal·lació elèctrica.

Informi’s sense compromís sobre tot el que necessita per a l’obertura d’un local comercial.

Què entenem per establiment comercial?

Entenem per establiment comercial un local o espai on es desenvolupen activitats comercials, de manera continuada, periòdica o ocasional. Aquests locals només es poden implantar en zones on l’ús comercial sigui permès, i en funció de la localització i el tipus de municipi, s’estableix una classificació de local concreta.

Escollir el local idoni, tan en la seva modalitat de lloguer o compra, és una fase molt important. La ubicació de l’espai no és només la clau de l’èxit, sinó que hi ha altres factors que cal considerar prèviament, com ara l’accessibilitat, l’estat de les instal·lacions, l’arquitectura de l’espai, etc..

A Ecopime li oferim el servei de visita tècnica prèvia a la formalització del lloguer o compra del local comercial totalment gratis.

En aquest aspecte, des d’Ecopime oferim el servei de visita tècnica prèvia a la formalització del lloguer o compra del local, sense cost, per tal de confirmar la idoneïtat del local per l’activitat que es pretén desenvolupar, o bé poder discernir entre dos locals en funció de la part tècnica, comparant-ne la inversió que cal realitzar en cada un d’ells.

 

Què necessito per a obrir un local comercial?

A l’hora d’iniciar un negoci, és imprescindible elaborar un pla d’empresa, on s’estableixi tot el projecte empresarial que es vol dur a terme. Disposar d’aquest document és imprescindible per plasmar el mapa de ruta del negoci, on establir els objectius, les projeccions i prioritats, de manera que el negoci pugui estar en tot moment sota control.

[Tweet “Vol obrir un local comercial? Contacti amb @Ecopime i l’assessorem en tot el procés d’obertura.”]

Prèviament a l’obertura del local comercial, també caldrà determinar la ubicació, en quina situació es troba el subministrament d’aigua i electricitat, i conèixer quins tràmits necessitem per tal de gestionar les llicències d’obres i permisos de les diferents instal·lacions.

Els documents necessaris a l’inici d’una activitat econòmica són:

  • La declaració responsable municipal d’obertura
  • La comunicació prèvia municipal d’obertura
  • La llicència comercial
  • El projecte tècnic
  • El projecte tècnic en matèria d’incendis
  • El certificat tècnic per a la posada en funcionament d’activitat innòcua
  • El certificat tècnic d’adequació de l’activitat al projecte que es presenti
  • L’informe previ d’incendis
  • L’acta de comprovació d’incendis emesa per un organisme de control

Cal saber que, els projectes i certificats tècnics cal que siguin redactats i validats per un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer.

[Tweet “Necessita un arquitecte tècnic o aparellador? Contacti amb @Ecopime.”]

En funció del tipus d’establiment i de les necessitats de l’espai, pot ser que necessiti realitzar un tipus d’obra que li exigeixi un projecte determinat, o un permís d’obres menors o majors. Fins i tot, pot ser que necessiti realitzar el projecte elèctric de l’establiment.

[Tweet “A @Ecopime li garantim el disseny del seu projecte amb garanties de qualitat.”]

Contacti amb Ecopime si vol emprendre la seva idea de negoci i fer-la realitat.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA