La Generalitat, gràcies al FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) ha obert un nou programa d’ajuts amb l’objectiu d’aconseguir l’eficiència energètica dels habitatges construïts abans de 2007.

El nou certificat, a més d’augmentar una lletra en les emissions, vol aconseguir el 10% d’estalvi en l’energia final tant d’habitatges com edificis d’empreses privades.

Qui pot accedir-hi als ajuts?

Des de particulars d’edificis d’habitatge unifamiliar, edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge fins a edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, cultural, etc.)

També existeixen les actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d‘un mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d’un edifici.

Poden adscriure-s’hi empreses de tota tipología (petita, gran i mitjana) amb activitat comercial o mercantil, i estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014) on el cost subvencionat i el cost elegible no serian el mateix.

S’ha de tenir en compte que hi poden haver ajuts addicionals per criteris socials, d’eficiència energètica i per tenir més d’una actuació. Per aquest motiu, és indispensable l’assessorament per conèixer qui són els percentatges màxims d’ajuts a aplicar per a cada projecte i tipología d’empresa.

 A Ecopime t’acompanyem en tota la gestió administrativa i documental per a la presentació de la documentació reglada

Quin és l’àmbit d’aplicació dels ajuts?

L’objectiu final d’aquests ajuts és la promoció de la rehabilitació energètica en edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, que afavoreixin la reducció del consum d’energia final i de les emissions de CO2, mitjançant estalvi energètic, eficiència energètica i energies renovables.

Les tipologies de les actuacions elegibles serien:

  • · Millora energètica de l’envolupant tèrmica.
  • · Millora de les instal·lacions de climatització, ventilació i ACS.
  • · Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·lumina

Quins són els requisits per a l’actuació?

L’edifici ha de ser existent i construït amb anterioritat a 2007. Les actuacions han de millorar la qualificació energètica d’emissions en, com a mínim, una lletra (kg CO2/m2·any). Cada actuació haurà de justificar coma mínim un estalvi d‘energia final d’un 10% entre l’edifici abans i després del projectede rehabilitació.

En cas edificis que no es puguin certificar, caldrà un estalvi d’energia final del 20% .

El cost elegible mínim del projecte de rehabilitació haurà de ser superior als 10.000,00€ (sense IVA). No són subvencionable: actuacions en edificis de nova construcció, ampliacions (superfície o volum) ni canvis d’ús

El programa d’ajuts estarà vigent fins el 31 de juliol de 2021 o quan s’esgoti el pressupost destinat per aquesta partida.

A Ecopime l’assessorem en tot el procés. Contacti’ns per rebre assessorament professional.

 

 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA