ENGINYERIA
ARQUITECTURA

BLOG

Nou programa d’ajuts per a la rehabilitació energética d’edificis (PREE)

La Generalitat, gràcies al FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) ha obert un nou programa d’ajuts amb l’objectiu d’aconseguir l’eficiència energètica dels habitatges construïts abans de 2007.

El nou certificat, a més d’augmentar una lletra en les emissions, vol aconseguir el 10% d’estalvi en l’energia final tant d’habitatges com edificis d’empreses privades.

Qui pot accedir-hi als ajuts?

Des de particulars d’edificis d’habitatge unifamiliar, edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge fins a edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, cultural, etc.)

També existeixen les actuacions sobre un o diversos habitatges o locals d‘un mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d’un edifici.

Poden adscriure-s’hi empreses de tota tipología (petita, gran i mitjana) amb activitat comercial o mercantil, i estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014) on el cost subvencionat i el cost elegible no serian el mateix.

S’ha de tenir en compte que hi poden haver ajuts addicionals per criteris socials, d’eficiència energètica i per tenir més d’una actuació. Per aquest motiu, és indispensable l’assessorament per conèixer qui són els percentatges màxims d’ajuts a aplicar per a cada projecte i tipología d’empresa.

 A Ecopime t’acompanyem en tota la gestió administrativa i documental per a la presentació de la documentació reglada

Quin és l’àmbit d’aplicació dels ajuts?

L’objectiu final d’aquests ajuts és la promoció de la rehabilitació energètica en edificis existents, amb independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, que afavoreixin la reducció del consum d’energia final i de les emissions de CO2, mitjançant estalvi energètic, eficiència energètica i energies renovables.

Les tipologies de les actuacions elegibles serien:

  • · Millora energètica de l’envolupant tèrmica.
  • · Millora de les instal·lacions de climatització, ventilació i ACS.
  • · Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·lumina

Quins són els requisits per a l’actuació?

L’edifici ha de ser existent i construït amb anterioritat a 2007. Les actuacions han de millorar la qualificació energètica d’emissions en, com a mínim, una lletra (kg CO2/m2·any). Cada actuació haurà de justificar coma mínim un estalvi d‘energia final d’un 10% entre l’edifici abans i després del projectede rehabilitació.

En cas edificis que no es puguin certificar, caldrà un estalvi d’energia final del 20% .

El cost elegible mínim del projecte de rehabilitació haurà de ser superior als 10.000,00€ (sense IVA). No són subvencionable: actuacions en edificis de nova construcció, ampliacions (superfície o volum) ni canvis d’ús

El programa d’ajuts estarà vigent fins el 31 de juliol de 2021 o quan s’esgoti el pressupost destinat per aquesta partida.

A Ecopime l’assessorem en tot el procés. Contacti’ns per rebre assessorament professional.

 

 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA