Ecopime va ser l’empresa responsable d’efectuar el projecte tècnic per la comunicació prèvia de l’activitat del local comercial “1000 cositas”, de venda de productes de la llar, al carrer Aragó 237 de Barcelona. El projecte tècnic de comunicació va comptar amb la certificació d’Entitat Ambiental de Control, de manera que també es va gestionar tot el procés amb l’EAC, efectuar les visites de seguiment i d’inspecció, a més de la direcció tècnica i la confecció del projecte de legalització de la instal·lació elèctrica.

[Tweet “Vol obrir un local comercial? Contacti amb @Ecopime i l’assessorem en tot el procés d’obertura.”]

Projecte tècnic de comunicació d’activitat

A Ecopime som experts en efectuar projectes tècnics de comunicació d’activitat, projectes que requereixen la creació d’una memòria de l’activitat, plànols de l’espai i un certificat tècnic realitzat per una empresa de control ambiental (EAC), a més del pressupost de les obres.

Disposar d’un projecte tècnic és imprescindible per tal d’iniciar una obra; aquest document ha de permetre que l’Ajuntament del municipi en qüestió atorgui la llicència d’obra, així com també s’estableixi tot el detall de les actuacions i pressupost a desenvolupar.

El projecte tècnic ha de ser redactat i validat per un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer.

Informi’s sense compromís sobre tot el que necessites per a l’obertura d’un local comercial.

 

Certificació d’Entitat Ambiental de Control (EAC)

El local comercial “1000 cositas” va requerir el certificat EAC, el document emès per una entitat ambiental, per tal d’efectuar els controls pertinents a l’establiment, amb l’objectiu de garantir el respecte al medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.

[Tweet “Necessita disposar del certificat EAC? Contacti amb @Ecopime.”]

El certificat EAC va donar validació al projecte tècnic, tan al contingut a nivell tècnic, com la sonometria, d’acord als aspectes acústics, i la visita tècnica de comprovació in situ. Des d’Ecopime es va fer l’acompanyament i coordinació amb l’empresa responsable de la certificació.

 

Projecte tècnic d’instal·lació elèctrica

El projecte tècnic d’instal·lació elèctrica és un document necessari per a executar i legalitzar les instal·lacions elèctriques, per tal que determinades activitats puguin obtenir la llicència d’obertura.

El document contempla la memòria tècnica elèctrica amb els diferents esquemes i plànols de les instal·lacions elèctriques, les memòries descriptives i constructives, els càlculs elèctrics, l’estudi de seguretat i salut, la gestió de residus, el pressupost total, entre d’altres dades.

Per obtenir la llicència d’obertura d’un establiment pot ser que necessiti realitzar el projecte elèctric.

La competència de la redacció d’aquest projecte elèctric, de la mateixa manera que el projecte tècnic, també és d’un enginyer tècnic, enginyer industrial o de telecomunicacions.

 

Vol obrir un local comercial i necessita els projectes tècnics pertinents? Contacti amb Ecopime i l’assessorem en tot el procés.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA