El certificat energètic és obligatori per a locals comercials que es venguin o lloguin, i fer-ho sense disposar d’ell pot suposar sancions de fins a 6.000€, en els casos més greus; d’acord amb la normativa exposada al Real Decret 235/2013.

Llogar o vendre un local comercial sense certificat energètic pot comportar sancions de fins a 6.000€.

Tal com vam explicar a l’article Certificat d’eficiència energètica per habitatges i edificis, al certificat energètic s’hi inclouen les característiques de l’edifici i la informació d’eficiència energètica de l’immoble, és a dir, se n’assigna una etiqueta en funció de la qualificació energètica dels sistemes de generació de llum, aigua calenta, calefacció i climatització.

Només es pot certificar un local comercial quan aquest tingui les obres de condicionament acabades, mai en locals en brut, sense acabats, instal·lacions, ni tancaments. A part, s’eximeixen de disposar de certificat:

  • Els edificis industrials destinats a tallers o a l’activitat que s’hi desenvolupi
  • Locals comprats per a ser enderrocats o per a ser sotmesos a una reforma de pes
  • Quan el lloguer sigui de 4 mesos a l’any com a màxim
  • Els edificis amb una superfície útil de menys de 50 m2 que es trobin en una zona aïllada

[Tweet “Vol llogar o vendre un local comercial? A @Ecopime li preparem el certificat energètic.”]

 

Fases per a l’obtenció del certificat energètic d’un local

El procediment que seguim per tal d’elaborar el certificat energètic del seu local comercial consta de quatre fases:

1. Documentació administrativa i general

En aquesta fase, introduïm totes les dades necessàries,  tan de l’usuari del local com del propi tècnic qualificador, que ha de ser un arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador.

El certificat energètic només pot ser elaborat per un arquitecte, un arquitecte tècnic o un aparellador.

En aquest apartat també es detalla la normativa de l’any de l’edificació, el tipus d’edifici, el perfil d’ús, la ubicació, el tipus de ventilació i el total de consum diari d’ACS (aigua calenta sanitària).

2. Definició de l’envolupant tèrmica

En aquest cas, es consideren les diferents zones del local comercial i s’assignen els elements que formen part de l’envolupant tèrmica: les particions, les parets de la façana,  els forats, el sòl del local i el sostre. A partir d’aquí s’elabora una imatge de tota l’envolupant tèrmica.

Contacti amb @Ecopime si necessita disposar del certificat energètic del seu local comercial.

3. Definició de les instal·lacions tèrmiques

De cada zona determinada, s’estableixen les instal·lacions tèrmiques. És el cas de la il·luminació existent, de qui es valora el tipus d’activitat i la potència instal·lada; la calefacció i refrigeració, de la qual es determina el tipus d’instal·lació que s’utilitza, i quina ventilació hi ha.

A diferència dels edificis residencials, als certificats energètics dels locals comercials es mesura la il·luminació com a factor determinant de l’eficiència energètica.

La il·luminació és un consum molt important per al certificat energètic d’un local comercial.

4. Càlcul de la qualificació energètica del local

Finalment, es fa el càlcul de la qualificació energètica de calefacció, refrigeració, l’associada a les emissions de CO2 i il·luminació.

A l’informe que es fa juntament amb la etiqueta, també s’inclou una part de mesures de millora, amb exemples concrets sobre el local o habitatge en qüestió i que mostren quina qualificació s’obtindria si disposessin d’aquestes. Per exemple, recomanacions d’aïllament a l’exterior de la façana per passar d’una E a una D, o de canvia de caldera de condensació normal a una d’alta eficiència energètica per arribar a obtenir una C, entre d’altres.

Sabia que, tan a locals com habitatges, disposar de contribucions energètiques en quant a energies renovables fa que millori la qualificació energètica de l’immoble?

Si ha pensat en llogar o vendre un local comercial, contacti amb Ecopime per elaborar el certificat energètic. Comptem amb un equip professional expert per assessorar-lo.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA