L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament la modificació dels annexos de l’ordenança municipal d’activitats i de la intervenció integral de l’administració ambiental (OMAIIAA). Aquesta modificació respon a la necessitat d’adaptar la normativa als nous requeriments legals derivats de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica. La nova actualització implica canvis significatius en els instruments d’intervenció en les activitats econòmiques i en la seva classificació.

Noves classificacions i règims d'intervenció

La principal novetat d’aquesta modificació és la reestructuració de totes les activitats existents en 28 grans blocs o famílies, les quals se subdivideixen en grups més específics segons el cas. Els nous règims d’intervenció s’estructuren en tres annexos principals:
 

ANNEX I: Règim d’autorització

  1. Autorització ambiental: Requereix una autorització prèvia específica per a activitats amb un impacte mediambiental significatiu.
  2. Declaració d’impacte ambiental amb autorització substantiva: Inclou una avaluació detallada de l’impacte ambiental i requereix una autorització específica per a la seva execució.

A Ecopime ens encarreguem de tota la documentació que necessites perquè la teva activitat compleixi amb tota la normativa local.

ANNEX II: Règim de llicència

  1. Llicència ambiental: Obligatòria per a activitats que poden afectar l’entorn natural i necessiten una avaluació prèvia.
  2. Llicència d’espectacles i activitats recreatives: Específica per a esdeveniments i activitats recreatives que necessiten una autorització prèvia per a garantir la seguretat i el compliment de la normativa.

Necessites una llicència que cobreixi la teva activitat de qualsevol infracció de la normativa establerta? Contacta amb Ecopime i t’assessorem. 

ANNEX III: Règim de comunicació

  1. Comunicació amb certificació de l’entitat de control: Requereix la certificació d’una entitat de control per a iniciar l’activitat.
  2. Comunicació amb projecte i certificat tècnic: Necessita la presentació d’un projecte detallat i un certificat tècnic que avali la conformitat amb la normativa.
  3. Comunicació amb certificat tècnic: Només requereix un certificat tècnic per a començar l’activitat, simplificant els tràmits en comparació amb els altres subrègims.

A Ecopime som la teva oficina tècnica de confiança: som experts en redacció de projectes i certificats tècnics perquè puguis iniciar o continuar la teva activitat sense cap impediment.

Règim transitori i adaptació a la normativa
La modificació també inclou un règim transitori que permetrà a les activitats en curs adaptar-se progressivament als nous requeriments. Això és essencial per a assegurar una transició ordenada i sense interrupcions en les operacions de les empreses afectades.

A Ecopime t’assessorem i t’acompanyem perquè la teva activitat no es vegi afectada i compleixi amb aquesta nova normativa.

Per tal que evitis possibles problemes, és essencial comptar amb un equip professional que assessori i guiï en el procés d’adaptació. A Ecopime t’oferim tot el suport necessari, garantint que totes les activitats compleixin amb els nous requeriments legals i s’executin sense contratemps.

Adaptar-se a aquests nous règims d’intervenció és crucial per a qualsevol empresa, i comptar amb el suport d’un equip expert és fonamental per a garantir el compliment de la normativa i l’èxit en l’inici i desenvolupament de les activitats. Contacta amb Ecopime sense compromís.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA