El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha obert una convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona, per aquest any 2019. Les subvencions estan adreçades a comunitats de propietaris i a persones propietàries d’edificis d’habitatge d’ús residencial, i tenen com a finalitat fomentar la rehabilitació del parc d’edificis de Barcelona, focalitzant-ne les obres de rehabilitació energètica.

Les comunitats de propietaris i propietaris d’habitatge d’ús residencial poden sol·licitar ajuts per a la rehabilitació d’elements comuns fins el 31 de desembre de 2019.

El termini de presentació de sol·licituds és del 20 de març fins el 31 de desembre de 2019, d’acord a la publicació de l’anunci sobre la convocatòria d’ajuts per la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona, aquest any 2019, al DOGC del 20 de març de 2019.

[Tweet “Oberta la convocatòria de subvencions per a rehabilitar elements comuns a habitatges de Barcelona.”]

La condició per accedir als ajuts en edificis o habitatges unifamiliars, entre d’altres, és acreditar un pressupost mínim de 750 euros per entitat de l’edifici objecte de l’actuació, excepte si és una actuació dins el programa de sostenibilitat i accessibilitat, que en aquest cas no hi ha pressupost.

[Tweet “Obert el termini de presentació de sol·licituds per a la rehabilitació d’habitatges a Barcelona, fins el 31 de desembre.”]

Com sol·licitar la subvenció?

Per tal de sol·licitar la subvenció de rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona, cal presentar la documentació tècnica signada per un tècnic competent, i visada tal com indiquen les ordenances i la normativa.

[Tweet “Contacti amb @Ecopime si vol sol·licitar l’ajut per a la rehabilitació d’elements comuns a Barcelona.”]

A l’inici de les obres, cal efectuar el comunicat pertinent, després d’haver entregat l’informe tècnic de les actuacions, així com també s’ha de fer la sol·licitud dels ajuts d’acord amb el model normalitzat.

Un cop acabades les obres, cal elaborar el comunicat d’acabament d’obres pertinent.

A Ecopime li preparem tota la documentació que necessita per tal de sol·licitar la subvenció per a la rehabilitació, i així efectuar una correcta sol·licitud amb total seguretat i confiança.

Percentatges de subvencions

 

Topall % de subvenció
Patologies estructurals ≤30 hab. 30.000€ 31<hab.<60 40.000€ >60 hab. 50.000€ 35%
Obres no estructurals Façanes, patis, cobertes i mitgeres 20.000€ 15%
Obres d’accessibilitat Ascensors Interiors 30.000€ 35%
exteriors 50.000€
Supressió de barreres arquitectòniques 30.000€ 25%
Obres d’instal·lacions General ≤20 hab. 30.000€ 21<hab.<40 40.000€ >41 hab. 50.000€ 20%
Aigua directe 30.000€ 40%
Supressió fibrociment 30.000€ 25%
Estalvi energètic i sostenibilitat Actuacions passives (Façanes, patis, cobertes i mitgeres) Actuació a tot l’edifici ≤20 hab. 30.000€ 21<hab.<40 40.000€ >41 hab. 50.000€ 40%
Actuació parcial 25%
Actuacions actives Energia solar   3.500 € / hab. 50%
Cobertes verdes 30.000€ 40%
Cohesió social Sense topall 100%
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº7835, 20.03.2019

 

Contacti amb Ecopime si vol aprofitar la convocatòria de subvencions a Barcelona. L’ajudem en tot el procediment de sol·licitud de la subvenció de rehabilitació, així com en la posada en marxa de les actuacions.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA