L’equip d’Ecopime recentment hem treballat en un projecte d’obres d’adequació de l’interior d’un local d’oficines privades a la ciutat d’Igualada, i la creació del projecte d’activitats corresponent.

[Tweet “Necessita fer l’adequació d’un local? Contacti amb @Ecopime.”]

El treball ha consistit en la instal·lació de noves divisòries de cartró-guix per a la formació d’un nou bany, i de cartró-guix i vidre per a tres sales de videoconferències, així com la pintura i enrajolat adequats. Per altra banda, també s’ha fet una nova instal·lació de climatització, extracció i renovació d’aire, i adequació de la instal·lació elèctrica i de dades.

 

Obres d’adequació d’un local

Les obres d’adequació d’un local permeten ajustar un edifici o equipament a les necessitats d’una activitat concreta. Aquesta tasca implica fer obres de distribució, eliminació de delimitacions, i instal·lacions necessàries perquè l’establiment obtingui les condicions funcionals de l’activitat.

Amb les obres d’adequació d’un local, ajustem aquest a les necessitats de l’activitat que s’hi ha de desenvolupar.

A l’hora de fer les obres pertinents, la persona responsable del local cal que presenti el projecte tècnic d’obres a l’Ajuntament del municipi d’on s’ubiqui. Tal com comentàvem en la passada experiència sobre l’elaboració del Projecte tècnic, direcció d’obra i coordinació de seguretat per a l’obertura d’un local comercial a Granada , comptar amb un equip professional i competent en les diferents etapes de l’obertura d’un negoci és un aspecte bàsic per tenir-ho tot sota control, i alhora imprescindible per a la redacció del projecte tècnic.

[Tweet “A @Ecopime som professionals experts en la redacció de projectes tècnics d’obra.”]

Projecte d’obres d’adequació de l’interior d’un local d’oficines privades a Igualada i projecte d’activitats

Projecte tècnic per a efectuar les obres d’un local

El projecte tècnic és imprescindible per tal que es concedeixi la llicència d’obra i per a determinar les actuacions a dur a terme per l’empresa encarregada d’efectuar-les.

Aquest projecte ha d’estar elaborat i signat per un tècnic competent, arquitecte o aparellador, amb el visat del Col·legi corresponent. L’empresa serà la responsable d’elaborar el projecte en tres fases: l’avantprojecte, el projecte bàsic i el projecte executiu.

[Tweet “L’assessorem en tot el procés d’adequació del seu local. Contacti’ns!”]

A Ecopime li redactem el projecte tècnic que necessita per tal d’efectuar les obres del seu local sense cap problema, i amb la total seguretat del bagatge professional del nostre equip.

Contacti amb Ecopime si necessita adequar un local.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA