La rehabilitació energètica d’edificis és un conjunt de mesures que es prenen per millorar l’eficiència energètica d’un edifici, és a dir, reduir el consum d’energia necessari per mantenir el confort interior dels seus habitants. Aquestes mesures poden incloure la millora de l’aïllament tèrmic, la substitució de finestres i portes per altres de més eficients, l’optimització dels sistemes de climatització i il·luminació, entre altres.

Tot tipus d’edificis té possibilitats de millorar la seva eficiència energètica i el confort per als inquilins.

Per tal de determinar el nivell de rehabilitació energètica que els edificis requereixen, cal considerar-ne la seva qualificació energètica.

Què és i com millorar la qualificació energètica d’un edifici

La qualificació energètica d’un edifici és una etiqueta que indica el seu nivell d’eficiència energètica. Aquesta qualificació es basa en una escala de set lletres, de la “A” a la “G”, on la “A” indica el nivell més alt d’eficiència i la “G” el més baix. La qualificació energètica es determina a través d’una certificació energètica que mesura el consum d’energia de l’edifici i la seva eficiència energètica.

Millorar la qualificació energètica d’un edifici té diversos avantatges energètics i ambientals:

  • Permet reduir el consum d’energia necessari per mantenir el confort interior
  • Suposa un estalvi energètic important en el consum de la llar
  • Disminueix les emissions de gasos d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics
  • Ajuda a lluitar contra el canvi climàtic i a millorar la qualitat de l’aire a les ciutats

Rehabilitació energètica per a l’estalvi econòmic

La rehabilitació energètica té importants avantatges econòmics per als propietaris i inquilins de l’edificis. La millora de l’aïllament tèrmic i la substitució de finestres i portes per altres de més eficients poden reduir la factura energètica, ja que es necessita menys energia per mantenir el confort interior. Això es tradueix en una estalvi econòmic a llarg termini, ja que les despeses per la rehabilitació es recuperen amb el temps.

El moment idoni per fer una rehabilitació energètica depèn de les característiques de cada edifici i les necessitats dels seus habitants. En general, és recomanable fer una certificació energètica per determinar el nivell d’eficiència energètica de l’edifici i identificar les mesures de millora més adequades.

A Ecopime treballem en el disseny i elaboració de certificacions energètiques per a determinar les possibilitats de millora de la teva llar.

Les mesures de rehabilitació energètica disponibles són diverses i depenen de les necessitats de cada edifici. Algunes de les mesures més comunes són :

  • Millora de l’aïllament tèrmic de la façana i la coberta
  • Substitució de finestres i portes per altres de més eficients
  • Instal·lació de sistemes de climatització i il·luminació eficients
  • Ús de fonts d’energia renovable, com ara els panells solars fotovoltaics
  • Millora de la gestió energètica de l’edifici

 

Contacta amb Ecopime si vols repensar energèticament la teva llar.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA