A l’hora de fer obres o reformes a la llar, les administracions locals són les responsables de determinar quines llicències, permisos o comunicats cal o no sol·licitar. A grans trets, normalment es consideren les llicències d’obra, majors o menors, i les comunicacions prèvies.

Saber quin tipus de permís d’obres necessites és imprescindible per evitar multes i inspeccions per part de l’Ajuntament, i en conseqüència endarrerir el procés de rehabilitació.

A Ecopime t’orientem en tot el procés de reformes de la teva llar.

Llicències d’obra

Les llicències d’obra són permisos que cal sol·licitar per tal de dur a terme obres a la llar, independentment del tipus que siguin. En aquest sentit, caldrà sol·licitar a l’Ajuntament la llicència d’obra, i serà el propi ens municipal qui fixarà les condicions que cal complir perquè la llicència es concedeixi.

L’Ajuntament serà l’òrgan que establirà les condicions necessàries per comptar amb aquests permisos, així com les condicions de la seva concessió, les taxes que caldrà abonar en cada cas i les sancions en cas de no sol·licitar-la. Per aquest motiu, abans d’iniciar qualsevol reforma a la llar, és imprescindible sol·licitar la corresponent llicència. En aquest cas, cal distingir entre llicències d’obra menor i llicències d’obra major.

Llicència d’obra menor

Les llicències d’obra menor són aquells permisos que s’han de sol·licitar per a obres petites i senzilles, com ara petites reparacions o l’adaptació de l’habitatge per a persones amb discapacitat.

Llicència d’obra major

Les llicències d’obra major són els permisos que cal sol·licitar per a obres que impliquin, per exemple, una modificació de l’estructura, de la distribució o de la superfície de l’habitatge. Aquest tipus de llicència també contempla la rehabilitació total de l’edifici, la reforma integral d’un habitatge o una nova construcció són obres majors.

Comunicacions prèvies

La comunicació prèvia és el permís que cal sol·licitar per a petites intervencions de reforma de la llar. Així doncs, aquest permís consisteix en comunicar a l’administració municipal que es realitzaran obres a l’habitatge que no impliquen una modificació estructural i que no afecten la façana ni als elements protegits.

No obstant això, aquest permís depèn de cada ajuntament, i per tant cada administració estableix el tipus d’intervencions que es requereixen.

 

✱ Necessites fer obres a la llar i no saps quin permís has de sol·licitar? A Ecopime t’assessorem en tot el procediment.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA