L’equip d’Ecopime va ser contractat per a elaborar el projecte tècnic d’obres menors i d’obertura d’un negoci a Igualada. Aquest tipus de projecte per a obres menors és obligatori per a intervencions concretes, i en aquestes cal comptar amb la intervenció d’un equip tècnic especialitzat.

Les obres menors són aquelles que la configuració arquitectònica de l’edifici no es modifica, sinó que es duen a terme reparacions puntuals i petits treballs per tal d’adequar-lo. Entre d’altres, les que requereixen projecte tècnic són les reformes que afecten la distribució del local, arranjament de façanes, execució i modificació d’obertures de façana que afecten elements estructurals, treballs d’anivellació i moviments de terres que modifiquen el nivell original, entre d’altres.

Abans d’iniciar els tràmits de sol·licitud del permís d’obres menors al negoci igualadí, Ecopime va realitzar un anàlisi previ de la situació del local. Un cop analitzada la situació, es va procedir a la gestió dels permisos per a les intervencions d’obres d’adequació de l’establiment.

[Tweet “Contacti amb @Ecopime per saber si la seva obra requereix un projecte tècnic.”]

La llicència d’obres cal entregar-la a l’Ajuntament del municipi conjuntament amb el projecte tècnic d’obertura del negoci. De la mateixa manera que informàvem amb el projecte d’obertura d’un local comercial a Astúries, el projecte tècnic d’obertura del negoci cal que sigui realitzat per un equip tècnic competent. La seva elaboració depèn de varis factors, en funció del tipus d’activitat i de la superfície.

La redacció del projecte d’obertura és imprescindible per a obtenir la llicència municipal i així poder obrir el negoci, exercir-lo i dur a terme l’activitat.

[Tweet “A @Ecopime l’ajudem a redactar el projecte d’obertura del seu negoci.”]

Legalització de l’instal·lació elèctrica

Al ser un local de pública concurrència, també es va haver de fer la legalització de la instal·lació elèctrica, amb la corresponent inspecció inicial per part d’un organisme de control autoritzat.

Tal com comentàvem en el passat article sobre com elaborar el projecte tècnic de legalització d’una instal·lació elèctrica, cal tenir al dia la legalització de les instal·lacions elèctriques, així com disposar de les corresponents autoritzacions, a l’hora d’iniciar una activitat així com superar les inspeccions tècniques requerides.

[Tweet “Necessita elaborar el projecte de legalització d’una instal·lació elèctrica? L’assessorem.”]

 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA