Obertura De Local Comercial Ecopime

Projecte tècnic per a l’obertura d’un local comercial al Centre Comercial Intu Asturias

Ecopime va ser contractat per a redactar el projecte tècnic previ a la sol·licitud de llicència d’obres a l’Ajuntament de Siero (Astúries), per tal d’adequar un local destinat a la venda de productes de cosmètica i bellesa, per a una marca internacional del sector.

Per a disposar de la llicència d’obres, cal dur a terme tres tràmits: la declaració de la persona responsable on es confirma que es compleixen les normatives i que es disposa del certificat d’un tècnic, la comunicació prèvia a l’obra on s’entrega el projecte i el certificat tècnic i la llicència d’activitat. Entregat el projecte tècnic, ja es podran realitzar les obres. Per a més informació, fer clic aquí .

Per a l’obertura del local comercial asturià, Ecopime també es va encarregar de la direcció de l’obra, que suposa la direcció i el control, qualitatiu i quantitatiu, del que s’edifica per assolir així el control de la qualitat de l’obra en aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals.

També es va dur a terme la coordinació de seguretat i salut i l’assistència en tasques de project manager, en contacte directe amb la direcció de la firma. Finalment, es van redactar els projectes d’obertura davant de l’Ajuntament de Siero i també de legalització de la instal·lació elèctrica de la botiga, completant així aquest projecte.

La figura del project manager és la de direcció del projecte. En aquest aspecte, Ecopime ha actuat com a intermediari entre el client i l’equip de treball, planificant, coordinant i controlant l’actuació, responsabilitzant-se del compliment dels objectius establerts en planificació, costos i qualitat.

Pel que fa a la redacció del projecte d’obertura, era imprescindible per a obtenir la llicència municipal i així poder obrir el negoci, exercir-lo i dur a terme l’activitat. Aquest projecte és previ al projecte d’obres ja que aquest també ha d’establir les habilitacions que cal fer per capacitar el local i no hi poden haver incoherències entre projecte i execució.

Quant a la legalització de la instal·lació elèctrica, es va fer l’assessorament tècnic en la instal·lació elèctrica del local; us compartim un article publicat recentment on parlàvem d’una experiència semblant, podeu accedir a l’article fent clic aquí.

Compartir