El seu edifici té més de 45 anys d’antiguitat? L’ordenança del seu local li exigeix dur a terme la Inspecció Tècnica del seu Edifici (ITE)? Vol acollir-se a programa públic d’ajudes per a la rehabilitació?

[Tweet “El seu edifici té més de 45 anys d’antiguitat? Contacti amb @Ecopime.”]

La ITE és obligatòria per a tots aquests casos, i els propietaris o les comunitats de propietaris són qui tenen l’obligació legal que l’edifici la passi. Del cost econòmic se n’han de fer càrrec els propietaris, tot i que en alguns supòsits l’administració pública pot finançar-ne les obres de rehabilitació.

Vol saber l’antiguitat del seu edifici? El seu Cadastre li indicarà l’any de construcció.

→  Contactar amb un tècnic competent.

Per tal d’elaborar la inspecció tècnica de l’edifici, cal que contacti amb un tècnic competent perquè li realitzi l’informe. Aquesta persona ha d’estar qualificada com a arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador.

Ecopime som l’equip professional i de confiança que necessita per a elaborar la Inspecció Tècnica del seu Edifici (ITE).

[Tweet “Necessita un arquitecte tècnic o aparellador? Contacti amb @Ecopime.”]

→  Inspecció de l’edifici.

El tècnic competent serà l’encarregat de fer la visita d’inspecció visual de l’immoble, avaluant totes les zones comuns de l’edifici, per fer-ne el redactat posterior.

A la inspecció, s’analitzen les zones com els sostres, els patis, balcons, escales, accessos, etc. així com totes les àrees que hi estiguin vinculades, com locals, magatzems i habitatges.

La Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) serveix per confirmar que un edifici reuneix tots els requisits de seguretat, malgrat la seva antiguitat.

→  Elaboració de l’informe ITE.

A l’informe ITE es plasmaran els resultats de la inspecció així com la qualificació de l’edifici. Aquest document es realitza a través de l’aplicació web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i també l’ha de realitzar un/a professional qualificat/da.

El Col·legi professional s’encarregarà de validar la idoneïtat tècnica i de confirmar que es compleix la normativa vigent.

[Tweet “A @Ecopime som arquitectes tècnics especialitzats en inspeccions tècniques d’habitatges.”]

→  Sol·licitud del Certificat d’Aptitud.

El mateix equip professional que ha elaborat la ITE serà el responsable d’entregar l’informe a l’Agència Catalana d’Habitatge de Catalunya, i sol·licitar el Certificat d’Aptitud de l’edifici.

Aquest últim és un document on s’informa de la resolució obtinguda i la seva vigència segons el que s’hagi detectat a la inspecció tècnica, que poden ser:

Tipus de deficiències Tipus de resolucions Vigència
Sense deficiències Apte sense deficiències 10 anys
Amb deficiències lleus Apte amb deficiències lleus 10 anys
Amb deficiències importants Apte provisionalment 6 anys
Amb deficiències greus i/o molt greus i amb mesures cautelars executades Apte cautelarment 3 anys
Amb deficiències greus i/o molt greus i sense mesures cautelars executades Resolució denegatòria de l’aptitud

 

Contacti amb Ecopime si ha de realitzar la inspecció tècnica del seu edifici. Li garantim professionalitat i confiança.

 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA