Rehabilitar les façanes dels edificis no només és important per la seva conservació estètica, sinó també per reduir el consum energètic de l’edifici, així com evitar despeses de manteniment que puguin sorgir a curt o llarg termini.

[Tweet “A part de la millora estètica, la rehabilitació dels immobles permet l’estalvi energètic. Contacti amb @Ecopime.”]

Elaborar un diagnòstic previ, amb la planificació de les actuacions i l’ús de materials de qualitat, li permetrà un procediment correcte de la intervenció de la façana. És essencial comptar amb un equip amb bagatge professional, que determini quines són les actuacions que calen realitzar, així com que l’ajudi en tota la tramitació per a la rehabilitació.

A Ecopime som especialistes en rehabilitació i restauració de façanes.

[Tweet “Millorar la façana de l’immoble contribueix a facilitar el seu lloguer o venda. Contacti amb @Ecopime.”]

 

Sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació de façanes

Ha rebut una convocatòria per a sol·licitar una subvenció per a la restauració de la façana del seu immoble? S’ha informat d’ajuts per a la rehabilitació?

[Tweet “A @Ecopime l’ajudem a sol·licitar la subvenció per a la restauració del seu immoble.”]

Garanteixi un bon procediment de sol·licitud comptant amb un equip professional i de confiança.

Per tal de sol·licitar l’ajut econòmic, necessitarà disposar del projecte de l’actuació de rehabilitació. Es tracta d’una memòria que cal que inclogui la descripció del tipus d’intervenció, els materials que s’empraran, l’execució de les obres, l’estat d’amidaments, el pressupost, l’estudi bàsic de seguretat i salut, entre d’altres.

Comptar amb un equip expert i professional és essencial per garantir que el procés de sol·licitud i la pròpia execució de l’obra es fa correctament, i no li causi cap entrebanc posterior.

[Tweet “Contacti amb @Ecopime si ha pensat en rehabilitar la façana del seu immoble.”]

 

Compliment obligatori de la ITE a immobles de més de 40 anys

Amb l’entrada en vigor del Real Decret de la Inspecció Tècnica dels Edificis, els immobles de més de 40 anys es veuen obligats a complir aquesta inspecció, que exigeix la reparació dels defectes greus que pugui tenir l’edifici, com pot ser disposar d’una façana amb mal estat.

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) és una inspecció visual de l’edifici, feta per un tècnic competent, que pretén diagnosticar l’estat de l’immoble i orientar les actuacions a realitzar per a la seva conservació i manteniment.

 

 ► Contacti amb Ecopime si necessita rehabilitar la façana del seu edifici. L’ajudem en tot el procediment de sol·licitud de la subvenció de restauració, així com en la posada en marxa de les actuacions de rehabilitació.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA