Ecopime, com a gestors en l’àrea tècnica i legal de diverses idees empresarials, hem tingut l’oportunitat d’acompanyar un dels nostres clients durant tot el procés de creació de la memòria i instal·lació fotovoltaica d’autoconsum d’un habitatge a Sant Joan de Vilatorrada (Bages). 

La instal·lació de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum 

Per fer realitat un nou projecte d’energia solar neta i renovable és necessari conèixer tots els procediments i la legislació associada a la instal·lació. Incialment, la implementació d’aquest tipus d’energia solar només estava reservada a grans superfícies i, amb la nova llei, també podem fer el salt per gaudir d’una energia neta i sostenible des d’algunes llars. Per això, a Ecopime, comptem amb un equip amb l’experiència necessària per duu a terme el projecte. 

 

El procés per un habitatge de Sant Joan de Vilatorrada (Bages)

El procediment es va iniciar amb el tràmit per comunicar les obres menors davant l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Juntament amb aquest tràmitens vam encarregar de tota la gestió de preparació i edició de la memòria descriptiva i justificativa de les obres, la documentació gràfical’estudi bàsic de seguretat i salut l’assumeix tècnic  de la direcció de l’obra. 

 Per fer realitat un nou projecte d’energia solar neta i renovable és necessari conèixer tots els procediments i legislació associada a la instal·lació. 

 

Per aconseguir la legalització del projecte de col·locació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum es va procedir a demanar el  CAU a l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica. 

Un cop finalitzada aquesta tramesa i la finalització de l’obra per part d’un instal·lador de plaques solar fotovoltaiques especialitzat, es va concretar la documentació per a la seva legalització. 

El nostre equip d’enginyers d’Ecopime va realitzar la memòria tècnica, l’elaboració del certificat d’instal·lació elèctrica (CIE) i la inscripció al Registre RITSIC sobre la instal·lació elèctrica de baixa tensió a la Generalitat de Catalunya. Seguidamentvam tramitar el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC) davant de l’organisme competent que, en aquest cas, és la Generalitat de Catalunya. 

Des d’Ecopime també es va realitzar tota la tramitació necessària i suport a l’empresa instal·ladora així com contacte directe amb el client promotor del projecte durant tot el procés. 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA