L’equip d’Ecopime vam realitzar el projecte d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) a un bloc plurifamiliar de El Prat de Llobregat, a través del qual es van detectar deficiències importants als balcons de la façana. Els resultats van comportar que haguéssim d’elaborar el projecte d’obres corresponent per a la rehabilitació de les cantonades dels balcons de la façana principal.

La inspecció tècnica de l’edifici és l’oportunitat per saber l’estat de salut i seguretat del seu edifici.

Inspecció tècnica de l’edifici per garantir la salut de l’edifici

La ITE és un sistema de control dels edificis que és obligatòria als habitatges de més de 45 anys d’antiguitat, d’acord amb la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

[Tweet “Necessita un arquitecte tècnic? Contacti amb @Ecopime.”]

La inspecció ha de ser feta per un tècnic professional competent, acreditat com a arquitecte col·legiat. Aquest serà l’encarregat d’efectuar l’anàlisi visual de l’estat de conservació de l’immoble, i l’avaluació de les condicions d’accessibilitat de l’edifici i de no-discriminació de les persones amb discapacitat per accés i ús de l’edifici, d’acord amb la normativa. Per altra banda, també podrà certificar l’eficiència energètica de l’edifici.

La inspecció tècnica de l’edifici és obligatòria per a edificis de 45 anys d’antiguitat.

Tècnic de capçalera per a informar, assessorar i oferir la millor solució pel seu edifici

Per tal d’efectuar la inspecció tècnica del seu edifici, necessita un tècnic de capçalera, un professional de confiança encarregat de detectar les deficiències existents, i les futures que puguin aparèixer amb el temps. Localitzar una deficiència abans que aparegui, i solucionar-la amb antelació, facilita la intervenció i permet reduir costos.

Anticipi’s les deficiències del seu edifici per a trobar la solució més fàcil i menys costosa.

Projecte d’obres de rehabilitació de balcons de façana

A l’hora de fer la inspecció tècnica, també mirem amb detall les deficiències de l’edifici que es poden fer a tercers, com pot ser el mal estat d’un balcó. Rehabilitar-lo és important per evitar problemes de seguretat que puguin sorgir, futures despeses de manteniment i millorar-ne la seva estètica. El deteriorament de les façanes afecta a les condicions d’habitabilitat de l’edifici, i a més genera riscos de despreniment a la via pública o afectacions al veïnatge.

[Tweet “Necessita efectuar obres de rehabilitació al seu immoble? Contacti amb @Ecopime.”]

Contacti amb Ecopime per conèixer l’estat del seu edifici, així com també dur a terme les obres necessàries per a rehabilitar-ne els desperfectes.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA