L’equip d’Ecopime hem estat l’empresa responsable de la tramitació i elaboració del projecte d’obertura, la memòria tècnica d’obres i la comunicació d’activitat per a l’obertura de l’establiment dels nostres clients Taiyaki Born, en ple centre de Barcelona.

El projecte d’obertura va requerir la creació d’un informe del pla d’usos de Ciutat Vella, el qual Ecopime, va gestionar. En aquest sentit, calia presentar la documentació al districte per tal de justificar-ne la compatibilitat de l’activitat amb el pla d’usos del districte de Ciutat Vella de Barcelona. En el cas de Taiyaki Born, tot va ser correcte: l’activitat va ser admesa i l’empresa va obtenir el certificat de compatibilitat.

La ubicació del seu negoci no és només la clau de l’èxit, sinó que influeix en altres factors que cal considerar prèviament: l’accessibilitat, l’estat de les instal·lacions, l’arquitectura de l’espai, etc. A Ecopime l’assessorem GRATUÏTAMENT abans de la formalització del lloguer o compra del local comercial.

Informe previ de Paisatge Urbà

L’obertura del centre i les obres d’adequació a efectuar també van requerir d’un informe previ de Paisatge Urbà. Abans de la tramitació de les obres, calia justificar les intervencions que s’havien de dur a terme a la façana, per tal d’obtenir l’informe favorable i l’autorització per a dur-les a terme.

Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona és l’òrgan responsable de protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics que contribueixen a crear la imatge de Barcelona, i a garantir l’ús ordenat i racional del paisatge urbà, per tal de conservar l’entorn.

[Tweet “Vol obrir un local comercial? Contacti amb @Ecopime i l’assessorem en tot el procés d’obertura.”]

Memòria tècnica per a l’adequació del local

Per tal de poder iniciar les obres d’adequació del local, Ecopime va crear una memòria tècnica de les obres per a l’adequació del local. Aquest informe va permetre l’obtenció de la idoneïtat tècnica a través d’un organisme col·laborador de l’Ajuntament i la tramitació de la comunicació d’obres amb l’Ajuntament de Barcelona.

El projecte d’adequació és un document tècnic que té com a objectiu adaptar un edifici o local comercial als requeriments normatius de l’activitat comercial, a través d’obres majors o menors.

[Tweet “A @Ecopime li garantim el disseny del seu projecte amb garanties de qualitat.”]

Comunicació d’activitat III.2

Un cop obtingut el certificat favorable per part de l’entitat de control, des d’Ecopime vam presentar la comunicació prèvia d’obertura, amb PROJECTE TÈCNIC justificatiu, d’acord amb l’Ordenança Municipal reguladora del règim d’intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions (OMIAI), a l’Ajuntament de Barcelona.

Informi’s sense compromís sobre tot el que necessita per a l’obertura d’un local comercial.

¿Vol emprendre un negoci? És l’hora de posar-lo en marxa.: contacti amb Ecopime.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA