El disseny i dimensionat d’instal·lacions fotovoltaiques són dos aspectes que van lligats en el moment de plantejar-se la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Es tracta d’un procediment que té en compte la necessitat de consum de l’espai per, en funció del rendiment, determinar el tipus de dispositiu del sistema energètic, i determinar el tipus de radiació disponible segons aspectes geogràfics de la instal·lació. Tot aquest treball permetrà calcular cadascun dels paràmetres en la presa de decisions.

A Ecopime estem especialitzats en el disseny, gestió i desenvolupament de projectes d’energies renovables com l’energia solar fotovoltaica, l’energia solar tèrmica i l’energia aerotèrmia.

Fases del disseny i dimensionat d’instal·lacions fotovoltaiques

En el disseny i dimensionat d’instal·lacions fotovoltàiques, cal tenir en compte i completar tres fases essencials. Aquestes són:

  • Tria del sistema energètic

En aquesta tria del sistema que utilitzarem, tindrem en compte la naturalesa de l’equip, és a dir, si serà només fotovoltaic o també híbrid, així com altres aspectes, com el tipus de corrent (contínua o alterna).

També es determinarà el tipus de tensió i la tipologia dels components (panell, bateria, regulador, inversor, etc.).

  • Dimensionat bàsic

En el dimensionat bàsic, considerem els paràmetres fonamentals de la instal·lació, considerant el tipus de consum i altres paràmetres de disseny.

A més, es consideren subsistemes, com ara: de generació, de regulació, d’acumulació i de condicionament de potència.

  • Instal·lació elèctrica

Es tracta de l’última fase del disseny i dimensionat, i consisteix en realitzar esquemes i plànols on es consideri el disseny i la configuració de la instal·lació, i el dimensionat del cablejat i dels elements de protecció del circuit.

 

A Ecopime oferim un servei complet en la gestió de projectes d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, com també d’energia solar tèrmica i de bomba de calor aerotèrmica.

T’acompanyem per fer realitat el teu projecte. Contacta’ns!

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA