Amb l’objectiu d’impulsar la rehabilitació energètica dels edificis, el passat octubre 2022 el govern d’Espanya va ampliar un any més la vigència de les deduccions a l’IRPF per a obres d’eficiència energètica en edificis. 

Per tal que s’apliquin aquestes deduccions, és imprescindible la obtenció de certificats energètics abans i després de la intervenció 

A Ecopime Projects ens encarreguem de l’elaboració de certificats energètics, necessaris de realitzar abans de la realització de la intervenció de millora de l'eficiència energètica, per tal de poder acollir-se a les deduccions d’IRPF.

Per tal d’aplicar-se la deducció d’IRPF, cal ser titular de l’immoble (en ple domini); no serà vàlid en casos d’usdefruit o la nua propietat. El percentatge de titularitat de l’immoble està relacionat amb imports satisfets de la deducció; i una mateixa obra no permet més d’una deducció (incompatibilitat), però sí que dues obres diferents poden donar lloc a la mateixa deducció. 

Cal que es realitzin dos certificats energètics: un abans de la instal·lació, i l’altre després de la intervenció.

Deducció de les obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges

Les obres i el pagament d’aquestes s’han d’executar entre el 6 d’octubre del 2021 i el 31 de desembre del 2023. 

Cal que l’habitatge sigui l’habitual del contribuent o, en qualsevol altra, de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest darrer cas l’habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2024. 

Els contribuents es podran deduir el 20% de les quantitats satisfetes per aquest concepte. La deducció s’aplicarà en el període impositiu en què s’expedeixi el certificat d’eficiència energètica, emès després de la realització de les obres. I la base màxima d’aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals, tant en tributació individual com en conjunta. 

Deducció de les obres realitzades per a la millora en el consum de energia primària no renovable

Les obres i el pagament d’aquestes s’han d’executar entre el 6 d’octubre del 2021 i el 31 de desembre del 2023. 

Cal que sigui un habitatge habitual del contribuent o, en qualsevol altra, de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o a expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas, l’habitatge es llogui abans del 31 de desembre de 2024. 

Els contribuents podran deduir el 40% de les quantitats satisfetes per aquest concepte. I la base màxima d’aquesta deducció serà de 7.500 euros anuals, tant a tributació individual com en conjunta. 

Deducció de les obres realitzades a edificis d'ús predominantment residencial

Les obres i el pagament d’aquestes s’han d’executar entre el 6 d’octubre del 2021 i el 31 de desembre del 2024. 

Han de consistir en obres de rehabilitació energètica realitzades a edificis d’ús predominantment residencial, on s’ubiqui l’habitatge (l’habitatge unifamiliar està inclòs i la segona residència també). 

Els contribuents podran deduir el 60% de les quantitats satisfetes per aquest concepte. I quan el certificat s’expedeixi en un període impositiu posterior a aquell al que es van abonar quantitats per les obres, la deducció es practicarà al període d’expedició del certificat per les quantitats satisfetes des del 6 de octubre de 2021 fins al 31 de desembre de l’any en què s’hagi expedit el certificat. 

En aquest tipus de deducció, cal distingir un doble límit: un anual i un altre per l’import deduïble acumulat en els diferents exercicis. 

  • La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 5.000 euros anuals. 
  • La base màxima acumulada de la deducció serà de 15.000 euros. 

Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir la base màxima anual de la deducció podran deduir-se amb el mateix límit (5.000 euros) als quatre exercicis següents, sense que en cap cas es pugui superar la base acumulada de la deducció (15.000 euros). 

 

A l’hora de voler acollir-se a les deduccions d’IRPF per a millores energètiques, disposar d’un equip professional serà garantia d’èxit. A Ecopime Projects t’ajudem en tot el procediment de certificació energètica. 

Contacta’ns sense compromís. 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA