El Reial Decret 235/2013 del juny de 2013, va establir com a obligatori comptar amb el certificat d’eficiència energètica (CEE) en alguns habitatges i edificis.

El CEE és un certificat que inclou les característiques de l’edifici i la informació d’eficiència energètica de l’immoble, on es valora la qualificació energètica i se n’assigna una etiqueta en funció dels sistemes de generació de llum, aigua calenta, calefacció i climatització.

Alhora també es valora l’aïllament del local i les instal·lacions d’enllumenat i de climatització, tenint en compte l’energia primària consumida i les emissions emeses.

Com obtenir el CEE

Els certificats d’eficiència energètica han de ser redactats per un tècnic competent (acreditat com a arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic). Aquest tècnic ha d’estar habilitat per a redactar projectes, dirigir obres, executar obres d’edificació o projectes d’instal·lacions tèrmiques.

[Tweet “Necessita un CEE o realitzar un tràmit que requereix un tècnic competent? Contacti amb @Ecopime.”]

Qui ha de disposar del certificat?

Els edificis que estan obligats a qualificar i tramitar la certificació energètica són aquells de nova construcció i els edificis en arrendament o compravenda, el propietari dels quals ha de posar-ho a disposició del comprador o llogater. També estan obligats a disposar del certificat els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior de 250m² i freqüentats per públic.

Autoconsum i energies renovables

El certificat contribueix a convertir el consumidor d’element passiu a actiu, ja que pretén mobilitzar-lo en la integració de les energies renovables i l’autoconsum.

En marc del Projecte europeu MARIE, la Generalitat de Catalunya va crear l’Estratègia catalana per a la renovació energètica d’edificis (ECREE); aquesta estratègia impulsa la renovació energètica dels edificis, per a millorar i potenciar la millora energètica.

[Tweet “A @Ecopime li preparem el Certificat d’eficiència energètica del seu immoble.”]

 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA