A partir del 3 de febrer, es poden presentar les sol·licituds d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents que atorga l’Institut per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), organisme adscrit al Ministeri d’Energia, a través del programa PAREER II. L’objectiu d’aquest projecte és fomentar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.

 

Qui pot rebre l’ajuda de rehabilitació energètica?

Les actuacions que reben ajudes a través d’aquesta convocatòria són aquelles que aconsegueixin una reducció de les emissions de CO2, així com l’estalvi de  consum d’energia a través de la millora de l’eficiència energètica de l’evolvent tèrmica i de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació. També s’ofereixen ajudes per a la substitució de l’energia convencional per energia solar tèrmica o geotèrmica.

El requisit per a poder gaudir de la subvenció de l’IDAE és que les actuacions millorin la qualificació energètica total de l’edifici, com a mínim, 1 lletra mesurada a l’escala d’emissions de diòxid de carboni respecte a la inicial. Rebran ajudes addicionals les actuacions que assoleixin la classe energètica “A” o “B”, o que incrementin més de dues lletres la qualificació energètica inicial de l’edifici.

Qui es pot beneficiar de les ajudes?

Els beneficiaris de les ajudes que atorga IDAE són els següents:

  • Els propietaris d’edificis destinats a qualsevol ús, sempre que tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
  • Les comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge, constituïdes com a Propietat Horitzontal
  • Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis i no hagin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
  • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.
  • Les empreses de serveis energètics.

 

Què cal fer per gaudir de la subvenció?

Les sol·licituds per tal de rebre la subvenció per a la rehabilitació energètica es poden presentar a partir del 3 de febrer de 2018. Per tal de gaudir de les ajudes, les actuacions que es vulguin fer no es podran haver iniciat abans de l’entrada en vigor del programa PAREER II, de manera que no es podrà subvencionar cap cost amb anterioritat a la sol·licitud.

El projecte compta amb un pressupost de 125.658.000 €, del Fons Nacional d’Eficiència Energètica, i està destinat a projectes el cost dels quals es trobi entre els 30.000 i els 4.000.000 €.

 

Contacti amb Ecopime per informar-se’n

Contacti amb Ecopime per informar-se de tot el que necessita per tal de beneficiar-se de les ajudes que atorga l’IDAE. L’ajudem en tot el procés de sol·licitud, preparació de documentació i elaboració del projecte tècnic.

 

 

Designed by jannoon028 / Freepik

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA