Troba aquí un recull de les qüestions més sol·licitades sobre informació necessària per a poder tramitar el certificat oficial d’eficiència energètica. 

Què és el certificat d’eficiència energètica?

Document que acredita la qualificació d’eficiència energètica obtinguda del càlcul del consum d’energia necessari perque un edifici funcioni en condicions normals segons el tipus d’ocupació. 

El certificat d’eficiència energètica va acompanyat de l’etiqueta d’eficiència energètica, que és el distintiu que marca el nivell de qualificació que un edifici o part de l’edifici ha obtingut. 

La qualificació d’eficiència energètica classifica els edificis en una escala de set lletres. La puntuació que marca l’edifici més eficient és la lletra A i la que marca el menys eficient és la G, en ordre alfabètic. 

etiqueta eficincia energetica

Per a què serveix la certificació energètica?

La certificació energètica aporta dades sobre el comportament energètic de l’edifici o espai que es vol comprar o llogar. També s’indiquen mesures de millora mitjançant recomanacions, juntament amb una estimació dels terminis de recuperació de la seva inversió. La certificació energètica es la eina per tal de justificar una millora realitzada en un habitatge com es la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’aplicació de deduccions en la declaració de la renda. 

Quines dades ha d’incloure el certificat?

Al certificat d’eficiència energètica ha de constar: 

  • Identificació de l’edifici: nom de l’edifici, adreça, referència cadastral, etc. 
  • Dades del tècnic/a certificador/a i el promotor/a o propietari/ària 
  • Ús de l’edifici i condicions de funcionament i ocupació. 
  • Indicació del procediment reconegut que s’ha fet servir per a la qualificació. 
  • Indicació de la normativa aplicable. 
  • Descripció de les característiques energètiques de l’edifici: envoltant i instal·lacions. 
  • Qualificació deficiència energètica obtinguda. 
  • Data de la visita a l’immoble i descripció de les proves i comprovacions dutes a terme pel tècnic competent durant la fase de qualificació energètica. 

 

En el cas d’edificis existents, el certificat energètic conté la documentació anterior i la següent: 

  •   Document de recomanacions del tècnic certificador per a la millora de la qualificació de l’edifici amb una estimació dels terminis de recuperació de la inversió. 

Els edificis antics no tenen certificat. Des de quan és obligatori tenir el certificat d'eficiència energètica?

A partir de l’1 de novembre de 2007 és obligatori per als edificis de nova construcció i per als edificis amb superfície superior a 250m2 ocupats per una autoritat pública. 

A partir de l’1 de juny del 2013, per edificis que es venen o lloguen. 

A partir del 3 de juny del 2021, per els edificis amb superfície útil de 500m2 destinats a usos administratius, sanitaris, comercial, residencial públic, docent, cultural, activitats recreatives, restauració, transport i esportiu. També els que es sotmetin a reformes o ampliacions i els que hagin de passar de manera obligatòria la Inspecció Tècnica de l’Edifici o equivalent. 

Caduca el certificat energètic? Quina vigència té?

El document amb la certificació d’eficiència energètica te una validesa de 10 anys i excepcionalment, els certificats amb qualificació de G tenen una validesa de 5 anys. 

Voluntàriament, es podrà fer una nova certificació de l’edifici si es considera que s’han fet canvis que permeten modificar el certificat. 

Necessites un cop de mà per a tramitar el certificat d’eficiència energètica d’un edifici o local nou o reformat?
Explica’ns el teu cas i t’assessorarem sense compromís. 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA