El Consell de Ministres ha aprovat la petició del Ministeri per la Transició Ecolgica i el Repte Demogràfic per la concessió d’ajudes de 100 milions d’euros per a projectes de renovació de l’enllumenat públic exterior. 

Aquests ajuts estan finançats amb recursos del Fons Nacional d’Eficiència Energètica i es gestiona per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia del MITECO. Estan incloses en les mesures del Pla Més Seguretat Energètica (Pla +SE) dins de la dimensió d’eficiènca energèticia pel sector públic del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima. Pots consultar les bases reguladores aquí  

Adequació dels nivells d’il·luminació

Es modernitzaran les lluminàries, làmpades i equips de regulació per poder variar-ho durant la nit, en funció de les necessitats dels ciutadans i adequant els nivells d’il·luminació a les necessitats reals, que a vegades són excessius en alguns carrers. 

Telegestió i automatització

Els projectes han d’estar orientats a reduir la potència lumínica de les instal·lacions amb equips electrònics de regulació i control que permetin reduir la contaminació lumínica de l’entorn. 

De manera orientativa, algunes actuacions elegibles poden ser: 

  •  Reforma d’instal·lacions d’enllumenat exterior municipal per tecnologia més eficient incloent telegestió.
  • Les instal·lacions reformades podran servir de suport físic i tecnològic per la millora o implementació de xarxes connectades a internet de qualitat o sensorització de zones, si amb això s’estalvia energia.
  • Automatització de les xarxes existents de l’enllumenat exterior, semàfors i altres línies de senyalització.
  • Assistències tècniques relatives a estudis de contaminació lumínica i plans d’acció per a reduir-la. 

Factura elèctrica municipal

A prop del 70% dels punts de llum exteriors a Espanya no estan adaptats a la reglamentació vigent ni a tecnologies modernes d’il·luminació. 

Amb això i l’increment en les factures derivat de l’impacte de la guerra a Ucraïna, és necessari un canvi en el consum. 

Per a les ajudes es prioritza la substitució per tecnologia LED dels punts de llum exterior i d’espais per als vianants, artístics o monumentals. Això unit a la millora de la qualitat reflectant i direccional de la lluminària i implementació de sistemes de regulació del flux lumínic i dels encesos i apagats per aconseguir la seva variació al llarg de la nit en funció de les necessitats dels ciutadans. Amb això es reduirà el consum d’electricitat i es minimitzarà la contaminació lumínica. 

S’estima que amb l’aplicació de les noves tecnologies més eficients es podran obtenir uns estalvis que permetran recuperar la inversió en un termini de set anys. 

● Com és l’ajuda per a l’enllumenat municipal?

És el programa d’ajudes per projectes singulars de renovació de les instal·lacions de l’enllumenat exterior municipal (Projectes Singulars Enllumenament Municipal).

Les ajudes són préstecs reemborsables a 10 anys, sense interessos i sense exigència de garanties. Poden arribar a cobrir el 100% de la despesa. 

Aquestes ajudes permetran, gràcies als dissenys d’eficiència energètica, aconseguir un estalvi d’energia superior al 60%.  

Es concedeixen amb procediments de concurrència competitiva. Es prioritzaran aquells projectes que integrin les solucions més innovadores i eficients i, només, s’admetran els que la seva execució no s’hagi iniciat amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud. 

● Qui pot sol·licitar-ho?

Els beneficiaris poden ser entitats locals com ajuntaments, diputacions provincials o entitats locals equivalents. També mancomunitats o agrupacions de municipis espanyols i entitats públiques que gestionen serveis públics municipals d’enllumenat exterior.

● Com es pot sol·licitar l'ajut?

La convocatòria està oberta del 12 de setembre al 24 d’octubre de 2023. 

● On es presenta la sol·licitud?

La sol·licitud de l’ajuda es fa de manera telemàtica a través de l’aplicació que estarà disponible a la Seu Electrònica del IDAE. S’haurà de complimentar el formulari i presentar la documentació referenciada en l’Ordre TED/388/2023, de 29 de març per la que s’aproven les bases reguladores del programa d’ajudes. 

Necessites acompanyament per acollir-te a l’ajut per la renovació de l’enllumenat municipal? 

Contacta amb nosaltres sense compromís! 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA