Reformar una llar o un local comercial per a ser més eficients i estalviar energèticament és bàsic, no només per disminuir les despeses de les factures, sinó també per ser més sostenibles i responsables amb el medi ambient.

Sabia que la producció o l’ús de l’energia són una de les principals causes del canvi climàtic? L’eficiència energètica treballa per aconseguir els mateixos resultats, utilitzant menys energia.

En el compromís amb l’eficiència energètica hi hem de ser tots i totes, per aconseguir un desenvolupament sostenible i una reducció de l’emissió de gasos contaminants.  En aquest aspecte, des d’Ecopime li presentem les 5 reformes que pot efectuar a la seva llar o local per tal de ser energèticament eficient:

[Tweet “Sap quines mesures pot implementar a la seva llar o local per fer-la més eficient energèticament? Contacti amb @Ecopime.”]

Aïllament tèrmic interior

Millorar l’aïllament tèrmic d’una llar o d’un local és la millor opció per tal d’evitar fuites de calor o entrades d’aire corrent. En aquest aspecte, té diferents opcions per tal d’aconseguir l’aïllament, com ara revestiments de fusta o suro al terra, sostres i parets; utilitzar tècniques d’impermeabilització i aïllament del terra, plaques rígides de poliestirè extruït, guix laminat o panells de llana mineral; injectar material aïllant a les parets, entre d’altres.

Amb un bon aïllament tèrmic podria aconseguir fins a una reducció del 35% de la despesa de calefacció.

En qualsevol cas, cal estudiar les característiques de l’immoble per tal d’escollir l’opció més rentable i eficient.

Millorar l’accés de la llum natural

L’aprofitament de la llum natural és bàsic per a l’eficiència energètica. Aprofitar la llum i la radiació solar ens permetrà no haver de gastar més energia de la que ens proporciona ja la natura.

Per tal d’aconseguir-ho, és important construir dobles finestres o finestrals de PVC, instal·lar persianes, controlar la quantitat de llum que entra a cada racó de l’immoble amb cortines o tendals, entre d’altres.

Instal·lació de làmpades LED

El LED és una tecnologia d’il·luminació eficient, que suposa l’alternativa de les làmpades i bombetes convencionals, que entre els seus grans avantatges, poden arribar a consumir entre un 90-30 % menys d’energia.

Entre les grans avantatges, disminueix el consum d’energia, tenen una vida útil superior a un tipus de llums, ocupen menys espai, emeten menys calor i no contenen mercuri.

Instal·lar sistemes de control de temperatura i consum

Monitoritzar i controlar els serveis de calefacció, aire condicionat, ventilació i il·luminació ens permet assegurar que funcionen a nivells màxims de confort i eficiència. Això s’aconsegueix a través de l’equilibri òptim entre les condicions en les que es troba l’edifici (temperatura exterior, ocupació, etc), consum d’energia i els requisits de funcionament.

Utilitzar aparells eficients

Actualitzi els equips i instal·lacions per d’altres més actuals i eficients, per exemple els radiadors, les calderes, els aparells d’aire condicionat, entre d’altres. Consideri aquells que tinguin una millor etiqueta energètica, ja que a més de contribuir a reduir la despesa energètica, seran més responsables mediambientalment.

 

Vol obtenir la certificació energètica del seu local comercial? Necessita el Certificat d’eficiència energètica (CEE) de la seva llar? Contacti amb Ecopime.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA