De tots els documents relacionats amb la nostra vivenda, un dels que sempre genera dubtes és sobre quan s’ha de fer la contractació d’un permís d’obra. Com no sempre és necessari haver de comunicar els canvis que es pugin dur a terme en un habitatge, comerç o empresa, volem explicar-vos quan sí que s’hi ha de tramitar una llicència d’obres menors o una comunicació formal administrativa.

Sol·licitació de llicència d’obres menors

Primer de tot, s’ha de valorar si el projecte es considera una obra menor. En definitiva, una obra menor és tota aquella reforma o reparació que no afecta a l’estructura d’un edifici. També pot rebre la consideració d’obra menor o major quan la intervenció té una afectació puntual o bé més significativa.

En alguns Ajuntaments, quan les actuacions són la pintura, revestiments i actuacions d’aquest tipus, el tràmit associat és el d’ASSABENTAT i no és necessari la presentació de documentació tècnica més enllà del pressupost. Ara bé, quan l’intervenció modifica la distribució de l’habitatge o local, en aquest cas, el tràmit ja seria el d’obra com a comunicació o llicència, en funció de les actuacions previstes.

Cada ajuntament regula l’expedició de la llicència d’obres en funció de la seva legislació

A l’hora d’iniciar una tramitació, s’ha de valorar la complexitat d’aquesta reforma: el volum d’obres, la transcendència que suposa el canvi en l’estructura de l’edifici i el cost/ pressupost dels materials.

En la majoria dels casos, els ajuntaments de les ciutats requereixen d’una comunicació o bé llicència d’obra menor per a l’execució de qualsevol tipus d’actuació: des de treballs de pintura, passant per lampisteria o bé realtizació de noves parets divisòries o la reforma de la FAÇANA del seu edifici.

Tot i algunes actuacions puguin ser considerades de poca entitat, com són reparacions que no afecten a la seguretat estructural de l’edifici, qualsevol reforma necessita d’una comunicació formal per a l’administració.

A Ecopime podràs trobar els professionals que necessites tant per elaborar la documentació tècnica per sol·licitar permís per a una obra major com una menor.

En el moment de fer el tràmit, les administracions locals liquiden la taxa segons l’ordenança vigent d’obres i també l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres que acostuma a oscil·la entre un tipus aplicable del 3-5% sobre el pressupost d’execució material.

Alguns municipis poden aplicar bonificacions sobre l’ICIO quan les actuacions són per a la instal·lació d’energies renovable o bé la millora de l’accessibilitat, entre d’altres que ens poden consultar.

A Ecopime podràs trobar els professionals que necessites tant per elaborar la documentació tècnica per sol·licitar permís per a una obra major com una menor. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’elaborarem un pressupost ajustat a les teves necessitats.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA