Recentment des d’Ecopime hem treballat en el projecte d’obres menors per a l’adequació i reforma del restaurant el Porxo, situat al carrer Maresme de Barcelona, així com la modificació no substancial de l’activitat.

El projecte va ser d’obra menor perquè les modificacions no van alterar el volum ni la superfície construïda. En aquest cas, es van modificar només els elements arquitectònics i comuns del local, i per tant el promotor va haver de sol·licitar una llicència d’obra menor.

Si necessites disposar d’una llicència d’obra menor, a Ecopime som el teu equip d’enginyers i arquitectes de confiança.

Disposar d’un equip d’enginyers i arquitectes de confiança, i amb una àmplia experiència en el sector, és essencial per a l’eficiència i seguretat del procediment. El restaurant El Porxo va requerir del treball del projecte d’obres menors per a l’adequació del local a restaurant.

Des d’Ecopime vam elaborar un projecte on vam exposar les obres que s’hi realitzarien, i les vam presentar per a la seva validació. En aquests projectes, quan rebem la validació del projecte, rebem un certificat d’idoneïtat que ens permet obtenir directament la llicència d’obres menors.

Què he de tenir en compte per aconseguir una llicència de bar o restaurant?

Per tal d’obtenir una llicència de bar o restaurant a Barcelona, entre altres aspectes, cal considerar:

• Instal·lació elèctrica
Donat que un bar o restaurant és considerat un local de pública concurrència al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, cal l’elaboració d’un projecte d’instal·lació elèctrica a càrrec d’un enginyer. El projecte ha de garantir que la instal·lació compleix amb la legislació vigent.

• Instal·lació de gas
Només cal elaborar un projecte de legalització d’una instal·lació de gas si aquest supera els 70 kW.

• Espai de residus
Els espais de residus són regulats municipalment pels Ajuntaments. En el cas de Barcelona, se’n regulen les dimensions, així com les condicions de la situació, la configuració, les instal·lacions i la ventilació.

• Accessibilitat per als usuaris
A Catalunya existeixen dues normatives que regulen l’accessibilitat dels usuaris amb cadira de rodes als bars. En aquest aspecte, el restaurant o bar ha d’estar comunicat amb un itinerari accessible, ha de disposar d’un espai pel gir de diàmetre 1,5m lliure d’obstacles, les portes han de complir amb les condicions, i cal disposar de barres de suport.

• Ventilació del local
Cal que els bars i restaurants disposin d’un sistema de ventilació, natural o mecànic, per tal d’evitar la concentració de contaminants a l’espai.

• Sortida de fums
Els fums produïts dels bars i restaurants cal que es condueixin directament a una sortida de fums exterior amb els corresponents filtres per contenir les grasses.
La sortida de fums cal que evacuï un metre per sobre de l’edifici, i cal que la xemeneia estigui a una distància superior de 10m dels edificis veïns.

• Alçada del local
L’alçada lliure mínima del local ha de ser 2,5m, que es pot reduir a 2,1m en zones de magatzem, espais de residus i lavabos.

 

Vols emprendre un bar o restaurant? Contacta amb Ecopime i t’assessorem en tot el procediment.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA