La Comissió de Govern ha publicat l’acord de suspensió d’activitat en Ciutat Vella de Barcelona. Se suspèn l’atorgament de llicències, la presentació de comunicats i declaracions responsables, i la tramitació de qualsevol altra habilitació municipal en el districte, excepte la zona ZE-5B Zona Rambla.

Quines activitats se suspenen en el districte de Ciutat Vella de Barcelona?

D’aquesta manera, les activitats concretes que es veuen afectades i, per tant, se suspenen, són les següents:

a) Activitats reguladores en els epígrafs del Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats en el Districte de Ciutat Vella (Pla d’Usos de Ciutat Vella):

  • EC1.1.1 Establiments especialistes generalistes amb impacte nocturn, amb excepció de les botigues de plats preparats.
  • EC1.1.2 Altres especialistes alimentaris.
  • EC1.1.3 Especialistes vinculats a un consum de proximitat
  • EC1.2 Establiments alimentaris en règim d’autoservei.

b) Activitats regulades en els epígrafs de l’Ordenança municipal de les activitats i d’intervenció integral de l’administració ambiental (OMAIIA) i l’Ordenança d’establiments alimentaris:

  • 13/3.9g Oficina de canvi i/o transferència de moneda
  • 12.11/b1 Aliments, venda a l’engròs amb magatzem no frigorífic de conservació.
  • 2.11/1b1 Aliments, venda a l’engròs amb magatzem frigorífic de conservació

Quines activitats queden excloses de la suspensió en el districte de Ciutat Vella de Barcelona?

Les activitats que estan excloses de la suspensió són:

  • Les sol·licituds d’atorgament de llicències o comunicacions prèvies a l’exercici d’activitats presentades abans de l’executivitat de l’acord de suspensió, i les sol·licituds d’atorgament de llicències, la presentació de comunicats i declaracions responsables, i la tramitació de qualsevol altra habilitació municipal connexa, per a l’exercici de les activitats sotmeses al règim de comunicació amb certificació de l’Entitat Ambiental de Control (EAC), si la sol·licitud de certificat s’ha realitzat abans de la data d’executivitat de l’acord de suspensió.

 

  • Les sol·licituds d’atorgament de llicències, la presentació de comunicats i declaracions responsables i la tramitació de qualsevol altra habilitació, per a obrir, instal·lar o iniciar una activitat que amb anterioritat a l’executivitat del present acord disposés de l’habilitació municipal perceptiva per a executar les obres de condicionament a l’activitat projectada, en els termes exposats en els articles 77 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995.

En Ecopime estem constantment atents a les novetats en normatives i processos amb la finalitat de poder oferir el millor servei en enginyeria i arquitectura tècnica.

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’assessorem, per a dur a terme el projecte que necessitis, sense compromís.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA