El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha acordat aprovar definitivament el Pla Metropolità de Rehabilitació d’Habitatges (PMRH), pel període del 2020-2030. L’àmbit d’aplicació del PMRH compta amb els municipis de l’Àrea Metropolitana, excepte Barcelona ciutat.

L’objectiu del pla és incrementar les activitats de rehabilitació a la zona, incloent les millores energètiques i d’accessibilitat, dinamitzar l’economia i augmentar els nivells d’ocupació, així com reduir les dinàmiques de segregació urbana del territori metropolità.

Els edificis construïts fins l’any 1980 tenen prioritat d’actuació d’acord al Pla Metropolità de Rehabilitació d’Habitatges 2020-2030

El programa fa un diagnòstic del parc residencial segons les diverses seccions censals de la Corona Metropolitana de Barcelona agrupades segons nivell de Renda Familiar Disponible, i estableix que les seccions amb menor renda estan composades quasi en la seva totalitat per habitatges plurifamiliars construïts fins a 1980. En l’extrem de les seccions amb major renda hi ha un nombre significatiu d’unifamiliars i la majoria dels habitatges són plurifamiliars posteriors a 1980.

Font: Memòria del PMRH 2020-2030

En aquest sentit, el diagnòstic i les estratègies d’actuació més intenses s’orienten cap als edificis que han estat construïts fins l’any 1980, ja que es consideren prioritaris.

[Tweet “A Ecopime ens encarreguem de tot el procés de rehabilitació i rehabilitació energètica del teu edifici. Contacta’ns!”]

Rehabilitacions per a l’eficiència energètica

L’anàlisi de la memòria del PMRH determina que a més renda, més presència d’habitatges més eficients, fruit de la presència d’edificis més recents o rehabilitacions més intensives.
S’estableix que els consums energètics haurien de ser superiors en els trams de menor renda, d’acord amb la pitjor eficiència dels habitatges.

El PMRH 2020-2030 té com a objectiu generar ocupació, reduir la segregació urbana i incrementar la rehabilitació energètica.

D’aquesta manera, el Pla determina que cal promoure la rehabiliació dels habitatges concretament als entorns de menor renda, no només per complir amb el repte global del canvi climàtic, sinó per tal de reduïr la pobresa energètica de l’Àrea metropolitana.

Font: Memòria del PMRH 2020-2030

Accedeix a tot el Pla Metropolità de Rehabilitació 2020-2030 aquí.

Vols rehabilitar un edifici i necessites suport professional i expert per dur-lo a terme? Contacta amb Ecopime i nosaltres t’assessorem en tot el procediment.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA