ECOPIME va ser l’empresa encarregada de revisar tots els aspectes a nivell de llicència ambiental d’activitat per les noves instal·lacions de la nau per la brigada municipal situada al Polígon Industrial de Les Comes d’Igualada. L’activitat tracta d’una nau d’una superfície considerable a la qual es va justificar el cumpliment de les normatives aplicables segons la classificació i configuració de les mateixes segons l’especificat a la normativa vigent que li és d’aplicació.

Tambié vàrem elaborar i dimensionar la memòria tècnica amb les instal·lacions a nivell de protecció contra incendis i de ventilació de la nau destinada  l’estacionament dels vehícles de la brigada. Es va calcular i es van elaborar tots els plànols d’aquestes instal·lacions amb la finalitat de  poder incorporar-los al projecte executiu per tal que l’Ajuntament d’Igualada pogués procedir a la licitació de les obres mitjançant el procediment de concurs públic.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA