Hem elaborat el projecte tècnic per la comunicació ambiental d’una activitat destinada a taller de serrallería al municipi dels Prats de Rei, a la província de Barcelona.

Aquesta tipologia d’activitat s’ha de sotmetre al règim de comunicació prèvia, de manera que l’activitat haurà de complir tota la normativa que li és d’aplicació i el nostre equip d’enginyeria, certifica que es compleixen tots els requisits aplicables segons la tipologia d’edificació i ús a que va destinat per tal de poder comunicar l’inici de l’activitat a l’administració púbica competent.

Aquest taller disposa d’una superfície total d’uns 350m2, i a més a més, de l’espai de taller també disposa de bany, despatx, altell i una oficina de recepció a l’accés principal de l’activitat.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA