Per tal de donar rellevància i visibilitat a les qualitats de l’arquitectura, que van més enllà de l’expressió física material dels llocs on viure, un fet cultural que reflecteix la identitat de societats i els seus valors, s’ha aprovat la Llei de qualitat de l’Arquitectura. 

Aquesta llei pretén consolidar un nou model de transició econòmica, energètica i ecològica que promogui més inclusió i cohesió social d’acord amb la Recomanació (UE) 2021/1749 de la Comissió de 28 de setembre 2021. 

També s’uneix a les iniciatives de la Nova Bauhaus de la Unió Europea per conservar el patrimoni cultural d’Europa, el Pacte Verd Europeu per reduir la contaminació, protegir la biodiversitat i portar-nos cap a una economia neta i circular, i la Onada de renovació per crear edificis ecològics per al futur comptant amb la rehabilitació i regeneració urbana. 

La llei configura que la rehabilitació del parc públic edificat segueixi els criteris de qualitat, integralitat i planificació prèvia perquè així, també, l’administració pública sigui exemple a l’hora de vetllar per la qualitat i la capacitació del sector. Això forma part del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PINIEC) i l’Estratègia de rehabilitació energètica al sector de l’edificació a Espanya (ERESEE). 

Finalitats de la Llei de Qualitat de l'Arquitectura

  • La difusió i el foment dels valors de l’arquitectura i l’urbanisme. 
  • Potenciar el coneixement del patrimoni construït existent, impulsar la innovació, la creativitat i la qualitat en l’arquitectura. 
  • Promoure l’educació sobre l’arquitectura. 
  • Promoure la innovació i el potencial per al desenvolupament sostenible. 
  • Contribuir al creixement econòmic i d’ocupació. 
  • Establir mecanismes per a la contractació administrativa d’organismes i entitats del sector públic de Catalunya que reforcin els valors de la qualitat arquitectònica. 
  • Fomentar la participació coordinada de totes les disciplines professionals que participen en el procés arquitectònic per tal que la qualitat arquitectònica sigui l’objectiu i la responsabilitat comuns de totes. 
  • Posar en valor l’arquitectura com a element unit a la configuració històrica del paisatge. 

Casa de l'Arquitectura i Consell de Qualitat de l'Arquitectura

Per contribuir a aplicar aquesta llei es creen aquests dos òrgans: 

La Casa de l’Arquitectura, que cerca apropar els valors de l’arquitectura a la societat com a eina de diplomàcia cultural. La institució es concep com a museu de titularitat i gestió estatal, que té com a vocació convertir-se en un referent nacional i internacional per a la divulgació de l’arquitectura. 

El Consell de Qualitat de l’Arquitectura, que es constituirà com una plataforma d’intercanvi de coneixement i de participació, així com de consulta i assessorament en les matèries relacionades amb els continguts de la Llei. 

 

Pots consultar-ne tots els detalls en la web oficial BOE 

A Ecopime estem constantment informats i actualitzats amb les noves normatives i consells per oferir-te el servei més òptim per al teu projecte.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA