El canvi de titularitat d’una activitat és el traspàs de la llicència d’activitat del propietari d’un negoci actiu en funcionament a una persona o empresa que compra el negoci per seguir amb l’activitat. 

Què necessito per canviar el titular de la llicència d’activitat?

Per a poder posar en funcionament el negoci en un establiment obert al públic, és necessària la llicència d’activitat. 

Aquesta llicència no caduca i continuen tenint validesa si a l’hora de fer un canvi de titular, sempre i quant es compleixi que:  

  • L’activitat del negoci continua sent la mateixa. 
  • No s’han fet modificacions ni obres en l’establiment. 

 

El que si implica fer aquest canvi de propietari és l’obligatorietat de comunicar a l’ajuntament la modificació del titular de la llicència d’activitat, que serà qui respondrà sobre el negoci davant qualsevol gestió. 

En el cas que si s’han produït canvis a l’establiment o en l’activitat, s’haurà de modificar la llicència d’activitat. Per a això, es necessari la intervenció d’un/a enginyer/a que verifiqui les modificacions i signi conforme es compleixen totes les normatives habilitants. 

Quins documents necessito per fer el traspàs del local del negoci?

Cal revisar la normativa particular de l’ajuntament de la localitat específica. Els documents que es demanen de manera general són: 

  1. DNI o NIE amb les dades identificatives de la persona que transmet la llicència i també de la persona que serà el nou titular.
  2. Instancia de comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats.
  3. Declaració conjunta de transmissió de titularitat de l’activitat amb dades de l’antic titular i del nou.
  4. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si escau.
  5. Justificació acreditativa que s’ha efectuat el pagament de la corresponent taxa.

Quan es pot fer?

Es pot fer durant tot l’any. 

El termini per a efectuar la comunicació ha de ser en màxim un mes a partir de la transmissió.

Qui ho pot fer?

Aquest tràmit el pot dur a terme tant el transmitent com el nou titular.

La normativa de cada localitat per a dur a terme el canvi de titularitat de la llicència d’activitat d’un negoci pot variar i comporta que hi pot haver variacions respecte a la documentació necessària.  

Per tal d’evitar retards o incomplir alguna normativa a l’hora de realitzar aquest tràmit, és important poder confiar en un professional perquè dugui a terme la gestió. D’aquesta manera es prevenen conflictes per falta de documentació o retràs en els terminis. 

 

Si necessites un cop de mà, compta amb l’equip d’Ecopime. T’assessorarem sense compromís. 

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA