Per tal de donar d’alta l’energia elèctrica en un local, cal disposar de la corresponent autorització d’acord amb la legislació vigent. És per aquest motiu que l’equip ECOPIME va ser contractat per redactar el projecte tècnic de legalització d’una instal·lació elèctrica a un local comercial de venda de roba i complements, a Barcelona.

L’empresa, per tal d’obtenir les corresponents autoritzacions per iniciar l’activitat i superar les inspeccions tècniques requerides, va necessitar l’assessorament de tècnics especialitzats que adeqüessin el projecte a la normativa vigent.

Ecopime també va oferir l’assistència tècnica en la visita d’inspecció inicial a càrrec d’un organisme de control autoritzat.

[Tweet “Cal disposar d’un bon assessorament tècnic en la instal·lació elèctrica d’un local.”]

 

Projecte tècnic i memòria per a instal·lacions elèctriques

Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió (igual o inferior a 1000 volts) han de disposar o d’un projecte tècnic o d’una memòria tècnica, duta a terme per un professional expert. La legalització de la instal·lació elèctrica cal fer-la a l’iniciar una nova activitat, quan es requereixi d’una nova instal·lació elèctrica o quan hi hagi una ampliació de la instal·lació existent.

En casos d’instal·lacions complexes o d’alt risc potencial, es requereix del projecte tècnic i d’un certificat de direcció; mentre que per a instal·lacions senzilles dissenyades i realitzades per instal·ladors autoritzats, només es necessita una memòria tècnica que confirmi que es compleix el reglament de seguretat.

[Tweet “Contacta amb Ecopime per a la legalitzar la instal·lació elèctrica del teu edifici.”]

Contacta amb Ecopime per conèixer i realitzar tot el què necessites per legalitzar la teva instal·lació elèctrica.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA