Ecopime va ser contractat per a redactar el projecte tècnic previ a la sol·licitud de llicència d’obres a l’Ajuntament de Siero (Astúries), per tal d’adequar un local destinat a la venda de productes de cosmètica i bellesa, per a una marca internacional del sector.

Per a disposar de la llicència d’obres, cal dur a terme tres tràmits: la declaració de la persona responsable on es confirma que es compleixen les normatives i que es disposa del certificat d’un tècnic, la comunicació prèvia a l’obra on s’entrega el projecte i el certificat tècnic i la llicència d’activitat. Entregat el projecte tècnic, ja es podran realitzar les obres. Per a més informació, fer clic aquí .

[Tweet “A @Ecopime som un equip professional especialitzat en llicències d’activitat.”]

Per a l’obertura del local comercial asturià, Ecopime també es va encarregar de la direcció de l’obra, que suposa la direcció i el control, qualitatiu i quantitatiu, del que s’edifica per assolir així el control de la qualitat de l’obra en aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals.

També es va dur a terme la coordinació de seguretat i salut i l’assistència en tasques de project manager, en contacte directe amb la direcció de la firma. Finalment, es van redactar els projectes d’obertura davant de l’Ajuntament de Siero i també de legalització de la instal·lació elèctrica de la botiga, completant així aquest projecte.

[Tweet “El cap de projecte és qui dirigeix l’obra i en té el control. A @Ecopime som el teu project manager .”]

La figura del project manager és la de direcció del projecte. En aquest aspecte, Ecopime ha actuat com a intermediari entre el client i l’equip de treball, planificant, coordinant i controlant l’actuació, responsabilitzant-se del compliment dels objectius establerts en planificació, costos i qualitat.

Pel que fa a la redacció del projecte d’obertura, era imprescindible per a obtenir la llicència municipal i així poder obrir el negoci, exercir-lo i dur a terme l’activitat. Aquest projecte és previ al projecte d’obres ja que aquest també ha d’establir les habilitacions que cal fer per capacitar el local i no hi poden haver incoherències entre projecte i execució.

Quant a la legalització de la instal·lació elèctrica, es va fer l’assessorament tècnic en la instal·lació elèctrica del local; us compartim un article publicat recentment on parlàvem d’una experiència semblant, podeu accedir a l’article fent clic aquí.

[Tweet “Contacta amb @Ecopime si has pensat obrir un negoci.”]

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA