En primer lloc, es va redactar el projecte d’obra menor per tal de poder disposar de la llicència amb la finalitat de poder acondicionar el local, situat al carrer Galicia, d’Igualada, per a un local comercial amb zona de degustació per EL REBOST D’IGUALADA. També per tal de poder demanar la llicència per la col·locació del rètol de l’establiment a la façana principal del mateix.

[Tweet “Nosaltres som especialistes en projectes d’obertura de tot tipus de locals”]

El local disposa d’una superfície total d’uns cent cinquanta metres, dels quals es destinen al públic la meitat. Disposa d’una zona de barra, zona de venda de productes, zona de degustació de productes amb taules a més de la zona de banys, amb bany adaptat segons el què s’especifica a la normativa vigent.

A més, també s’ha portat a terme el projecte de legalització de la instal·lació elèctrica del mateix, amb la redacció del projecte elèctric segons s’especifica a la normativa per a locals de concurrència pública, la ITC-BT-28, adaptant la instal·lació a la normativa vigent aixó com passant la inspecció corresponent per part d’una entitat autoritzada d’inspecció i control.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA