Ecopime Proyecto Obras Menores Actividad Badalon

Projecte tècnic per a llicència d’obra menor per a activitat de distribució, reparació i manteniment d’automatismes a Badalona

Hem elaborat el projecte tècnic per la obtenció de la llicència d’obres menors per tal d’adequar un local al carrer Electrònica de Badalona, destinat a oficina de distribució, reparació i manteniment d’automatismes.

Un cop finalitzades les obres i actuacions per l’acondicionament de l’espai,es procedirà a la redacció del projecte de comunicació per la obertura de l’activitat en qüestió davant de l’ Ajuntament de Badalona.

Compartir