Sovint es creu que obrir un negoci és un procés feixuc i complex, però cal saber que la clau per fer-ho fàcil, pràctic i de manera segura és contactar amb un equip especialitzat i de confiança. L’assessorament i l’acompanyament d’un equip professional i competent en les diferents etapes de l’obertura d’un negoci és un aspecte bàsic per tenir-ho tot sota control, i alhora imprescindible per a la redacció del projecte tècnic, la direcció de l’obra i la coordinació de seguretat.

[Tweet “Contracti professionalitat per a garantir seguretat i confiança en l’obertura del seu negoci.”]

En aquest aspecte,  Ecopime va ser contractat per a l’obertura d’un local comercial de cosmètica i bellesa d’una marca internacional del sector a Granada. L’empresa va necessitar un equip professional i especialitzat per a la redacció de la documentació tècnica prèvia a la sol·licitud de llicència d’obres a l’Ajuntament, i així obtenir el permís per adequar el local.

També vam encarregar-nos de les tasques de direcció d’obra i de coordinació de seguretat i salut, així com l’assistència en les tasques de project manager, en contacte directe amb la direcció de la firma.

Finalment, Ecopime va redactar els projectes d’obertura davant de l’Ajuntament del municipi i  de legalització de la instal·lació elèctrica de la botiga, completant així el projecte.

 

Projecte tècnic prèvia a la llicència dobres

A l’hora de sol·licitar la llicència d’activitat a l’Ajuntament corresponent, en funció de si l’obra és innòcua o no caldrà presentar un projecte tècnic que acrediti la llicència d’obertura. Tal com comentàvem a la passada experiència a Palma de Mallorca, aquest és un informe realitzat i signat per un tècnic especialitzat i competent, garantit amb el visat del Col·legi Oficial corresponent, que justifica el compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment.

[Tweet “Necessita el projecte tècnic per a obtenir la llicència d’obres al seu Ajuntament?”]

Project manager, direcció dobra i coordinació de seguretat i salut

A l’hora de realitzar qualsevol obra, necessita un professional encarregat de la direcció facultativa per a dirigir els aspectes tècnics de l’obra, i alhora responsable de l’acompliment de la Llei de prevenció de riscos laborals (PRL) així com les normatives de seguretat i salut laboral vigents en el moment, garantint els principis de seguretat i salut i l’acció preventiva.

[Tweet “A @Ecopime som el project manager de la seva obra.”]

Legalització de la instal·lació elèctrica

Tal com comentàvem a l’article “Com elaborar el projecte tècnic de legalització d’una instal·lació elèctrica?”, a l’hora d’iniciar una activitat és imprescindible que la instal·lació elèctrica estigui legalitzada, així com disposar de les corresponents autoritzacions i superar les inspeccions tècniques que es requereixin.

[Tweet “Contacti amb @Ecopime per a obrir un negoci amb seguretat i confiança.”]

Contacti amb Ecopime si té pensat obrir un negoci per tal d’informar-se sobre els tràmits que necessita i els costos, sense cap compromís.

Tens dubtes?

Truca ara o omple el formulari!

SOLICITA INFORMACIÓ PERSONALITZADA